Title: Důvody vzniku ozbrojených odbojových organizací v Československu v letech 1948 - 1955
Other Titles: Reasons of the beginning of the armed resistance organizations in Czechoslavakia during the years 1948-1955
Authors: Uxa, Tomáš
Advisor: Novotný, Lukáš
Referee: Kodet, Roman
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7029
Keywords: Československo 1948-1955;protikomunistický odboj;ozbrojený odboj;důvody odboje;odbojové skupiny
Keywords in different language: Czechoslovakia 1948-1955;anti-communist resistance;armed resistance;reasons for resistance;resistance groups
Abstract: Práce se věnuje ozbrojenému protikomunistickému odboji v Československu jako celku, s hlavním zaměřením na důvody vzniku takového odboje v letech 1948-1955. Důležitou částí práce je úvodní seznámení s poválečným vývojem v Československu až do komunistického převratu v únoru 1948. V práci jsou popsány skupiny obyvatel, ze kterých se staly odbojáři, důvody, které je k tomu vedly a akce vybraných odbojových skupin. Druhá, kratší, část práce je věnována postihům takovýchto skupin a politickým důsledkům jež vyvolala činnost těchto organizací.
Abstract in different language: The work is devoted to an armed anti-communist resistance in Czechoslovakia as a whole, with the main focus on the reasons for the emergence of such resistance in 1948-1955. The important part is an introduction to post-war developments in Czechoslovakia until the communist coup in February 1948. The thesis describes the groups of the population of which became resistance fighters, the reasons which led to this action and selected resistance groups. The second, shorter part is devoted to penalties such groups and political implications raised by the activities of these organizations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomas Uxa 2013.pdfPlný text práce729,21 kBAdobe PDFView/Open
Uxa_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce934,54 kBAdobe PDFView/Open
Uxa_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce972,05 kBAdobe PDFView/Open
Uxa_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce465,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7029

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.