Název: Optimalizace přípravy LiCoO2 metodou depozice z pevné fáze
Autoři: Kazda, Tomáš
Čech, Ondřej
Citace zdrojového dokumentu: Electroscope. 2012, č. 4, NZEE 2012.
Datum vydání: 13-zář-2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Typ dokumentu: článek
konferenční příspěvek
article
conferenceObject
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2012/Cislo4_2012/r6c4c3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/703
ISSN: 1802-4564
Klíčová slova: katody;LiCoO2;výroba;depozice z pevné fáze
Klíčová slova v dalším jazyce: cathodes;production;solid-phase deposition;LiCoCO2
Abstrakt: Tato práce se zabývá zlepšováním postupu výroby katodového materiálu na bázi LiCoO2 pro lithno-iontové akumulátory, pomocí metody depozice z pevné fáze. Článek navazuje na problematiku prezentovanou na konferenci NZEE 20012. Hlavním cílem je dosažení kapacity, která by se co nejvíce blížila teoretické hodnotě 155 mAh/g u tohoto typu materiálu, další požadavek je docílení co nejmenších ztrát kapacity při opakovaných nabíjecích a vybíjecích cyklech. Po dosažení co nejlepších výsledků se dále otevírá možnost dopovat tento materiál dalšími prvky, s cílem vylepšit jak kapacitu, tak především cyklovatelnost, k jejímuž zhoršování má tento materiál díky své struktuře přirozené tendence.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with the improvement of the production based cathode material LiCoO2 pro for lithium-ion batteries, using the method of deposition of the solid phase. The main objective is to achieve a capacity that would be as close as possible theoretical value 155 mAh/g for this type of material, additional requirement is to achieve the smallest capacity loss during repeated charge and discharge cycles. After achieving the best possible results also opens up the possibility of doping the material other elements. In order to improve both capacity and especially cycling, for whose deterioration of this material due to its structure natural tendencies.
Práva: © 2012 Electroscope. All rights reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 4 - NZEE 2012 (2012)
Číslo 4 - NZEE 2012 (2012)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
r6c4c3.pdf149,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/703

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.