Title: Lidová kultura na českém národnostním ostrůvku v Sulislavi po roce 1945
Other Titles: The folk culture in the Czech national Sulislav's islet after 1945
Authors: Všetičková, Nela
Advisor: Kodetová, Petra
Referee: Jeřábek, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7032
Keywords: národnostní boj;lidové písně;lidová kultura;tradice;lidový kroj;Masopust;Velikonoce
Keywords in different language: national fight;folk songs;folk culture;traditions;folk costumes;Carnival;Easter
Abstract: Bakalářská práce se zabývá vývojem lidové kultury na národnostním ostrůvku v Sulislavi. V první části je nastíněn historický kontext vzniku názvu český národnostní ostrůvek a událostí, které ovlivnily život obce po roce 1945. Samostatná kapitola je věnována lidové písni, která má v Sulislavi osobitý charakter a historii. Hlavní část práce se zaobírá vývojem tradičních zvyků, které se v Sulislavi po roce 1945 udržovaly a některé stále udržují.
Abstract in different language: This thesis deals with the evolution of the folk culture on the ethnic island in Sulislav. The first part deals with the historical context of the origin of the title Czech national island and events that influenced the life of the village since 1945. A separate chapter is devoted to folk song that has in Sulislav distinctive character and history. The main part of the thesis deals with the developement of traditional customs, that were maintained in Sulislav since 1945. Some of them are still maintained.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bc. prace.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Vsetickova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce933,49 kBAdobe PDFView/Open
Vsetickova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce968,22 kBAdobe PDFView/Open
Vsetickova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce400,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7032

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.