Název: Lidová kultura na českém národnostním ostrůvku v Sulislavi po roce 1945
Další názvy: The folk culture in the Czech national Sulislav's islet after 1945
Autoři: Všetičková, Nela
Vedoucí práce/školitel: Kodetová, Petra
Oponent: Jeřábek, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7032
Klíčová slova: národnostní boj;lidové písně;lidová kultura;tradice;lidový kroj;Masopust;Velikonoce
Klíčová slova v dalším jazyce: national fight;folk songs;folk culture;traditions;folk costumes;Carnival;Easter
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá vývojem lidové kultury na národnostním ostrůvku v Sulislavi. V první části je nastíněn historický kontext vzniku názvu český národnostní ostrůvek a událostí, které ovlivnily život obce po roce 1945. Samostatná kapitola je věnována lidové písni, která má v Sulislavi osobitý charakter a historii. Hlavní část práce se zaobírá vývojem tradičních zvyků, které se v Sulislavi po roce 1945 udržovaly a některé stále udržují.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the evolution of the folk culture on the ethnic island in Sulislav. The first part deals with the historical context of the origin of the title Czech national island and events that influenced the life of the village since 1945. A separate chapter is devoted to folk song that has in Sulislav distinctive character and history. The main part of the thesis deals with the developement of traditional customs, that were maintained in Sulislav since 1945. Some of them are still maintained.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bc. prace.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vsetickova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce933,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vsetickova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce968,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vsetickova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce400,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7032

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.