Název: Blesková válka
Další názvy: Blitzkrieg
Autoři: Podhradský, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Kodet, Roman
Oponent: Budil, Ivo
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7040
Klíčová slova: blesková válka;blitzkrieg;heinz guderian;tanky;armáda;tankové divize;doktrína;tankoví veletelé
Klíčová slova v dalším jazyce: blitzkrieg;heinz guderian;panzer;army;panzer divison;doctrine;panzer commanders
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývala novou vojenskou doktrínou, která se vyvinula v předválečném období a která výrazně ovlivnila počátek druhé světové války a jíž je blesková válka. Práce se zaměřila na to, proč Německo dokázalo v rozmezí let 1939 až 1941 vítězit nad všemi soupeři, kteří se mu postavili na válečném poli. Důraz byl přitom kladen na novou koncepci a tím byl Blitzkrieg. Blitzkrieg sám o sobě byl prosazován jeho největším teoretikem, tankovým velitelem Heinzem Guderianem. Guderiana lze právem označit za ?otce? Blitzkriegu. Cílem práce bylo odpovědět na otázky, které byly kladeny při úvodu psaní této práce. Tato práce kladla důraz především na německou armádu, která využila všechny prvky Blitzkriegu k tomu, aby uspěla. Zároveň ukazuje, proč Němci neuspěli s bleskovou válkou i na území Sovětského svazu a nedosáhli tak definitivního vítězství nad Sověty a byli nakonec poraženi.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor dealt witha new military doctrine, developed in the prewar period which significantly affected the beginning of the World War II and that is the Blitzkrieg. Work has fucused on the question why Germany was able to win over all its rivals, who opposed it on the battlefield, in the years 1939 - 1941. Main emphasis was placed on Blitzkrieg as a new concept of warfare. Blitzkrieg itself was advanced by its most important theorist, he panzer commander Heinz Guderian, who is rightly described as the ?Vater? of Blitzkrieg. The aim was to answer the questions that were ask at the beginning of this project. This work had concentrated primarily on the German army which used all the elements of Blitzkrieg to succeed. It also shows why German Blitzkrieg faled on the territory of the Soviet Union, and why it was eventually defeated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KHV) / Bachelor´s works (DHS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Podhradsky - bakalarska prace..pdfPlný text práce731,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Podhradsky_posudek vedouciho2.pdfPosudek vedoucího práce928,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Podhradsky_posudek oponenta2.pdfPosudek oponenta práce866,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Podhradsky_prubeh obhajoby2.pdfPrůběh obhajoby práce384,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7040

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.