Title: Přistěhovalectví do Spojených států v letech 1863-1904 a jeho důsledky
Other Titles: Immigration to the United states in 1863-1904 and it's consequences
Authors: Sigmund, Jan
Advisor: Budil, Ivo
Referee: Kořínková, Veronika
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7042
Keywords: imigrace;Číňané;Američané;rasismus;naturalizace;přistěhovalci;imigranté
Keywords in different language: immigration;immigrants;Chinese;Americans;racism;naturalization;newcomers
Abstract: Tématem bakalářské práce jsou příčiny a důsledky migrace do Spojených států amerických v letech 1863-1904. Cílem práce je popsat příliv imigrantů, problémy při jejich připlutí na půdu Spojených státu amerických, jejich začleňování do společnosti či případné etnické uzavírání, vydávání občanství, problémy s obstaráním zaměstnání, životní podmínky na farmách a vnímání imigrantů rodilými Američany. V práci se věnuji také Asiatům a jejich životním podmínkám v americké společnosti. Cílem v této oblasti je zjištění, jak se k nim tehdejší americká společnost chovala a jak je vnímala. Teoretickými prameny práce budou četné literární zdroje se zaměřením na imigrační a sociální problematiku. Dále také budou využity prameny v elektronické podobě dostupné v elektronických databázích. V práci bude použit empiricko-analytický přístup a komparativní metoda.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the issue of the immigration to the United States until the beginning of the 20th century. The thesis describes an arrival of immigrants, problems that rose after their arrival on the soil of the United States. It also describes their everyday life, ghettos creating, their flowing across the United States and last but not least describes anAmerican opinion and US state policy regarding that matter. It is also concern in the issue of racism against Asian people, especially Chinese.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nova bakala, zaloha_PDF_hotovo.pdfPlný text práce618,14 kBAdobe PDFView/Open
Sigmund_posudek vedouciho2.pdfPosudek vedoucího práce931 kBAdobe PDFView/Open
Sigmund_posudek oponenta2.pdfPosudek oponenta práce47,71 kBAdobe PDFView/Open
Sigmund_prubeh obhajoby2.pdfPrůběh obhajoby práce370,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7042

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.