Title: Reflexe klíčových událostí v Plzni roku 1918 v regionálním tisku
Other Titles: Reflextion of the Key Events in Plzeň in the Regional Press in 1918
Authors: Řepík, Pavel
Advisor: Novotný, Lukáš
Referee: Skřivan, Aleš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7043
Keywords: 1917-1918-České země-Rakousko-Plzeň-noviny-regionální-reflexe
Keywords in different language: 1917-1918-Czech countries-Austria-Pilsen-press-regional-reflexion
Abstract: Bakalářská práce s názvem Reflexe klíčových událostí v Plzni roku 1918 v regionálním tisku se věnuje problematice odrazu nejzávažnějších dobových událostí v Plzni roku 1918 v místním tisku. Práce obsahuje dvě části, v první části se nachází obecný přehled událostí v prostoru Českých zemí, který přináší úvod do problematiky Plzně roku 1918. Ve druhé části se nachází vybrané události, které se objevily na stránkách plzeňských listů v roce 1918, vypracované na základě metody analýzy dvou soudobých regionálních novin.
Abstract in different language: The Bachelor?s dissertation called The Reflextion of the Key Events in Plzeň in the Regional Press in 1918 attend to the issue of reflection of the most important events which happened in Pilsen during the year 1918. The Thesis consist of two separate sections. The First section contains a basic review of the main events that took place in Czech countries. The Second section includes the main article topics from the regional press in 1918 elaborated by the analysis method from two chosen regional journals.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce431,89 kBAdobe PDFView/Open
Repik_posudek vedouciho2.pdfPosudek vedoucího práce930,65 kBAdobe PDFView/Open
Repik_posudek oponenta2.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Repik_prubeh obhajoby2.pdfPrůběh obhajoby práce420,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7043

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.