Název: Reflexe klíčových událostí v Plzni roku 1918 v regionálním tisku
Další názvy: Reflextion of the Key Events in Plzeň in the Regional Press in 1918
Autoři: Řepík, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Novotný, Lukáš
Oponent: Skřivan, Aleš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7043
Klíčová slova: 1917-1918-České země-Rakousko-Plzeň-noviny-regionální-reflexe
Klíčová slova v dalším jazyce: 1917-1918-Czech countries-Austria-Pilsen-press-regional-reflexion
Abstrakt: Bakalářská práce s názvem Reflexe klíčových událostí v Plzni roku 1918 v regionálním tisku se věnuje problematice odrazu nejzávažnějších dobových událostí v Plzni roku 1918 v místním tisku. Práce obsahuje dvě části, v první části se nachází obecný přehled událostí v prostoru Českých zemí, který přináší úvod do problematiky Plzně roku 1918. Ve druhé části se nachází vybrané události, které se objevily na stránkách plzeňských listů v roce 1918, vypracované na základě metody analýzy dvou soudobých regionálních novin.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor?s dissertation called The Reflextion of the Key Events in Plzeň in the Regional Press in 1918 attend to the issue of reflection of the most important events which happened in Pilsen during the year 1918. The Thesis consist of two separate sections. The First section contains a basic review of the main events that took place in Czech countries. The Second section includes the main article topics from the regional press in 1918 elaborated by the analysis method from two chosen regional journals.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce431,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Repik_posudek vedouciho2.pdfPosudek vedoucího práce930,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Repik_posudek oponenta2.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Repik_prubeh obhajoby2.pdfPrůběh obhajoby práce420,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7043

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.