Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHříchová, Miloslava
dc.contributor.authorLamač, Martin
dc.contributor.refereeŠámalová, Kateřina
dc.date.accepted2013-08-28
dc.date.accessioned2014-02-06T12:26:42Z
dc.date.available2006-11-22cs
dc.date.available2014-02-06T12:26:42Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-07-01
dc.identifier22204
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7046
dc.description.abstractPráce se zabývá výzkumem potřeb přátelství, výkonu a moci u pubescentů. První část je věnována terminologickému vymezení pojmů motivace, teoriím motivace a jejím činitelům. Následující kapitoly jsou věnovány pojmům potřeba a přátelství. Teoretická část je završena charakteristikou vývojového období pubescence. Na teoretickou analýzu úzce navazuje praktická část. Pro sběr dat je užit standardizovaný test potřeb výkonu, moci a přátelství. Cílem práce je zjistit, zda existují statisticky významné rozdíly mezi pohlavími a dvěma věkovými skupinami v rámci pubescence.cs
dc.format83 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectpotřebacs
dc.subjectvýkoncs
dc.subjectpřátelstvícs
dc.subjectmoccs
dc.subjectpubescencecs
dc.subjectvýzkumcs
dc.titlePotřeba výkonu a přátelství u pubescentůcs
dc.title.alternativeNeed of achievement and friendship of pubescentsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra psychologiecs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThesis is engaged in research of needs of friendship, achievement and power of pubescents. First part is dedicated to terminologic definition of terms as motivation, theories of motivation and its factors. Following chapters are dedicated to terms as needs and friendship. Theoretic part is concluded with pubescent development period characteristics. Theoretical analysis is closely associated with practical part. The standardized test of needs for achievement, of power and of friendship has been used to collect the data. The objective of this thesis is to find out, if there are any statistically significant gender differences and also differences between two age groups within the frame of puberty.en
dc.subject.translatedmotivationen
dc.subject.translatedneeden
dc.subject.translatedachievementen
dc.subject.translatedfriendshipen
dc.subject.translatedpoweren
dc.subject.translatedpubescenceen
dc.subject.translatedresearchen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Lamac.pdfPlný text práce594,87 kBAdobe PDFView/Open
Lamac - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce261,42 kBAdobe PDFView/Open
Lamac - oponent.pdfPosudek oponenta práce311,47 kBAdobe PDFView/Open
Lamac - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce104,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7046

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.