Název: Arteterapie závislých na alkoholu
Další názvy: Art therapy of dependets on alcohol
Autoři: Musilová, Simona
Vedoucí práce/školitel: Šámalová, Kateřina
Oponent: Blažek, Vladimír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7058
Klíčová slova: závislost;alkoholismus;alkohol;psychoterapie;arteterapie;alkoholická léčebna;symbol;arteterapetická technika;pacient;obrazně-vizuální vyjádření;psychoanalýza
Klíčová slova v dalším jazyce: dependence;alcoholism;alcohol;psychotherapy;art therapy;alcoholics in mental hospital;symbol;art therapy techniques;patient;figuratively-visual representation;psychoanalysis
Abstrakt: Teoretická část práce je věnována sběru dat z odborné literatury v oblasti závislosti, především pak alkoholismu, v oblasti psychoterapie, konkrétně relativně nově se formujícímu směru arteterapie. Třetí velká kapitola teoretické části přibližuje arteterapii závislých na alkoholu částečně vyplývající z předešlých teoretických poznatků, částečně z poznatků zjištěných během odborných stáží v alkoholické léčebně Dobřany. V této poslední kapitole jsou rovněž popsány nejužívanější techniky při práci s alkoholiky, které rovněž slouží jako podklady k metodologii v části praktické. Úkolem praktické části je pak analýza konkrétních zpracování arteterapeutických technik pacienty alkoholické léčebny v Dobřanech za současného porovnávání s osobními anamnézami těchto pacientů.
Abstrakt v dalším jazyce: Teoretical part of this master thesis is data collection oriented - in the field of dependence, especially alcoholism, then in the field of art therapy which means relative new direction of psychotherapy. The third huge chapter is about art therapy of alcoholism specifically. That chapter is based on teoretical informations from literature and on my observation in Mental hospital Dobřany too. There are also described the most frequently used techniques during art therapy with alcoholics. And these techniques work like a part of research metodology together. The research goal is concrete treatment of art therapy techniques analysis in case of patients - alcoholics in mental hospital Dobřany. We´re watching connections with this pationts´ personal anamnesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPS) / Theses (DPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Musilova - DP.pdfPlný text práce3,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Musilova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce216,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Musilova - oponent.pdfPosudek oponenta práce271,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Musilova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce109,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7058

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.