Title: Vliv Ti4O7 na chování NAM olověného akumulátoru
Authors: Tonar, Karel
Tošer, Pavel
Bača, Petr
Citation: Electroscope. 2012, č. 4, NZEE 2012.
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
konferenční příspěvek
article
conferenceObject
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2012/Cislo4_2012/r6c4c6.pdf
http://hdl.handle.net/11025/706
ISSN: 1802-4564
Keywords: olověný akumulátor;životnost;EBONEX
Keywords in different language: lead-acid battery;service life;EBONEX
Abstract: Olověné akumulátory hybridních vozidel (HEV) pracují ve stavu částečného nabití (PSoC). Záporné elektrody akumulátorů trpí nízkou schopností příjmu elektrického náboje. Jejich životnost je závislá na rychlosti vývoje síranu olovnatého PbSO4 na záporných elektrodách. Příměsemi některých forem uhlíku a TiO2 do aktivních hmot a případným dodatečným přítlakem na elektrodový systém můžeme zvýšit schopnost příjmu náboje a snížit sulfataci záporných elektrod. Na trhu se objevuje moderní materiál EBONEX (Ti4O7), který kombinuje vlastnosti obou zmíněných příměsí a mohl by být vhodný i jako aditivum do záporné aktivní hmoty (NAM) olověného akumulátoru. Článek navazuje na problematiku prezentovanou na konferenci NZEE 2012.
Abstract in different language: Lead-acid batteries of hybrid vehicles (HEV) are working in a particial state of charge (PSoC). The negative electrode of batteries have low capacity of electric charge reception. Their lifetime is dependent on the rate of development of lead sulfate PbSO4 on the negative electrodes. We can improve capacity of electric charge reception and reduce sulphation of negative electrodes using admixture of some forms of carbon and TiO2 into active materials and additional pressure on the electrode system. EBONEX (Ti4O7) is the new material. He combines a properties of carbon and TiO2. He can be suitable as an additive to the negative active material (NAM).
Rights: © 2012 Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 4 - NZEE 2012 (2012)
Číslo 4 - NZEE 2012 (2012)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r6c4c6.pdf648,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/706

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.