Název: Vliv Ti4O7 na chování NAM olověného akumulátoru
Autoři: Tonar, Karel
Tošer, Pavel
Bača, Petr
Citace zdrojového dokumentu: Electroscope. 2012, č. 4, NZEE 2012.
Datum vydání: 13-zář-2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Typ dokumentu: article
conferenceObject
článek
konferenční příspěvek
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2012/Cislo4_2012/r6c4c6.pdf
http://hdl.handle.net/11025/706
ISSN: 1802-4564
Klíčová slova: olověný akumulátor;životnost;EBONEX
Klíčová slova v dalším jazyce: lead-acid battery;service life;EBONEX
Abstrakt: Olověné akumulátory hybridních vozidel (HEV) pracují ve stavu částečného nabití (PSoC). Záporné elektrody akumulátorů trpí nízkou schopností příjmu elektrického náboje. Jejich životnost je závislá na rychlosti vývoje síranu olovnatého PbSO4 na záporných elektrodách. Příměsemi některých forem uhlíku a TiO2 do aktivních hmot a případným dodatečným přítlakem na elektrodový systém můžeme zvýšit schopnost příjmu náboje a snížit sulfataci záporných elektrod. Na trhu se objevuje moderní materiál EBONEX (Ti4O7), který kombinuje vlastnosti obou zmíněných příměsí a mohl by být vhodný i jako aditivum do záporné aktivní hmoty (NAM) olověného akumulátoru. Článek navazuje na problematiku prezentovanou na konferenci NZEE 2012.
Abstrakt v dalším jazyce: Lead-acid batteries of hybrid vehicles (HEV) are working in a particial state of charge (PSoC). The negative electrode of batteries have low capacity of electric charge reception. Their lifetime is dependent on the rate of development of lead sulfate PbSO4 on the negative electrodes. We can improve capacity of electric charge reception and reduce sulphation of negative electrodes using admixture of some forms of carbon and TiO2 into active materials and additional pressure on the electrode system. EBONEX (Ti4O7) is the new material. He combines a properties of carbon and TiO2. He can be suitable as an additive to the negative active material (NAM).
Práva: © 2012 Electroscope. All rights reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 4 - NZEE 2012 (2012)
Číslo 4 - NZEE 2012 (2012)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
r6c4c6.pdf648,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/706

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.