Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAišmanová, Alexandra
dc.contributor.authorVrbská, Jitka
dc.contributor.refereeHolečková, Monika
dc.date.accepted2013-08-28
dc.date.accessioned2014-02-06T12:26:35Z
dc.date.available2012-12-12cs
dc.date.available2014-02-06T12:26:35Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-19
dc.identifier55352
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7068
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na psychohygienické aspekty učitelské profese. Skládá se z části teoretické a části praktické. Teoretická část je zaměřena na duševní hygienu a její vývoj. Pojednává o jejím významu v lidském životě, především v období dospělého věku. Dále upřesňuje vztahy mezi negativními a pozitivními vlivy na zdraví duševní i fyzické. Informace týkající se těchto aspektů jsou aplikované na učitelskou profesi. Praktická část se týká výzkumu realizovaným na prvním a druhém stupni základních škol (Plzeň, Karlovy Vary, Ostrov). Vzorek respondentů se dělí na muže a ženy. Jednotlivé kategorie duševní hygieny jsou krátce shrnuty o zjištěné poznatky. Praktická část se opírá o dotazníkové šetření a jeho vyhodnocení. Cílem šetření bylo zjistit, jakým způsobem se dotazovaní vyrovnávají s psychickou zátěží, jak nakládají se svým časem a jaká je jejich životospráva.cs
dc.format77 s. (93 455 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectduševní hygienacs
dc.subjectučitelská profesecs
dc.subjectstrescs
dc.subjectsyndrom vyhořenícs
dc.subjectcivilizační chorobycs
dc.subjectživotosprávacs
dc.titlePsychohygienické aspekty učitelské profesecs
dc.title.alternativePsycho-hygienic aspects of teaching professionen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra psychologiecs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe Diploma thesis focuses on psychohygienic aspects of the teaching. It consists of two part´s theoretical and practical. Theoretical part deals with mental hygiene and its development. It follows up its importance in human life, especially in the adulthood. It specifies the relationspip between negative and positive influence on the mental and physical health. Information that considers these aspects are aplicated on the educational proffesion. The practical part deals with a research implemented in different grades of elementary schools in Plzeň, Karlovy Vary and Ostrov. The samples are divided into male and female groups. Each category of mental hygiene is shortly summarized in the found out information. The practical part comes out from questionares and their evaluation. The target of the investigation was to find out how the respondents compensate the psychical stress, how do they utilize their free time and what is their daily regime.en
dc.subject.translatedmental healthen
dc.subject.translatededucational proffesionen
dc.subject.translatedstressen
dc.subject.translatedburnouten
dc.subject.translatedcivilisation diseasesen
dc.subject.translatedregimeen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vrbska - DP.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Vrbska - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce369,14 kBAdobe PDFView/Open
Vrbska - oponent.pdfPosudek oponenta práce232,08 kBAdobe PDFView/Open
Vrbska - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce105,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7068

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.