Název: Využití počítačové simulace při návrhu chlazení koncentrátorových solárních systémů
Autoři: Maxa, Jiří
Vyroubal, Petr
Vaněk, Jiří
Solčanský, Marek
Citace zdrojového dokumentu: Electroscope. 2012, č. 4, NZEE 2012.
Datum vydání: 13-zář-2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Typ dokumentu: článek
konferenční příspěvek
article
conferenceObject
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2012/Cislo4_2012/r6c4c7.pdf
http://hdl.handle.net/11025/707
ISSN: 1802-4564
Klíčová slova: koncentrátorové solární systémy;chlazení;počítačová simulace
Klíčová slova v dalším jazyce: concentrator solar systems;cooling;computer simulation
Abstrakt: CAx systémy poskytují komplexní softwarové řešení pro návrh, vývoj, výrobu a management produktu (Product Lifecycle Management - PLM) od jeho vzniku až po skončení jeho životnosti. Jejich pracovní prostředí využívá systémy pro podporu technické dokumentace (CAD), systémy pokrývající oblast NC (CAM) a obecně systémy pro podporu inženýrských prací (CAE). Návrh a optimalizace chladícího zařízení pro odvod tepla koncentrátorových solárních článků je realizován pomocí těchto systémů, což přináší nesporné výhody. Zařízení je analyzováno na proudění tekutiny a přestupu tepla ještě před výrobou funkčního vzorku. Článek navazuje na problematiku prezentovanou na konferenci NZEE 2012.
Abstrakt v dalším jazyce: CAx systems provide a comprehensive software solutions for the design, development, production and product management (Product Lifecycle Management - PLM) from its inception to the end of its life. Their working environment leverages support systems technical documentation (CAD) systems covering the NC (CAM) and general support systems engineering work (CAE). Design and optimization of cooling equipment for heat a concentrator solar cells is realized by these systems, which provides distinct advantages. The equipment is analyzed for fluid flow and heat transfer before manufacturing functional sample.
Práva: © 2012 Electroscope. All rights reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 4 - NZEE 2012 (2012)
Číslo 4 - NZEE 2012 (2012)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
r6c4c7.pdf1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/707

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.