Název: Nové trendy ve vývoji materiálního a technického zabezpečení v běžeckém lyžování
Další názvy: New trends in the development of material and technical support in cross-country skiing
Autoři: Janda, Matěj
Vedoucí práce/školitel: Zeman, Radek
Oponent: Charvát, Luboš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7072
Klíčová slova: běžecké lyžování;nové trendy;materiální a technické zabezpečení;vývoj
Klíčová slova v dalším jazyce: cross-country skiing;new trends;material and technical support;development
Abstrakt: Práce pojednává o materiálních novinkách v oblasti vrcholového běžeckého lyžování. Po krátkém, avšak nezbytném seznámením s vývojem běžeckého lyžování, přichází na řadu několik kapitol, obsahující nejnovější trendy materiálního a technického zabezpečení.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the material improvements in the field of top cross-country skiing. After a brief but necessary introduction to the development of cross-country skiing, the next chapters talk about the latest trends in technical and material support.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP JANDA MATEJ.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
JANDA Matej VP.pdfPosudek vedoucího práce103,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
JANDA Matej OP.pdfPosudek oponenta práce98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
JANDA Matej.pdfPrůběh obhajoby práce361,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7072

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.