Title: Nové trendy ve vývoji materiálního a technického zabezpečení v běžeckém lyžování
Other Titles: New trends in the development of material and technical support in cross-country skiing
Authors: Janda, Matěj
Advisor: Zeman, Radek
Referee: Charvát, Luboš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7072
Keywords: běžecké lyžování;nové trendy;materiální a technické zabezpečení;vývoj
Keywords in different language: cross-country skiing;new trends;material and technical support;development
Abstract: Práce pojednává o materiálních novinkách v oblasti vrcholového běžeckého lyžování. Po krátkém, avšak nezbytném seznámením s vývojem běžeckého lyžování, přichází na řadu několik kapitol, obsahující nejnovější trendy materiálního a technického zabezpečení.
Abstract in different language: The work deals with the material improvements in the field of top cross-country skiing. After a brief but necessary introduction to the development of cross-country skiing, the next chapters talk about the latest trends in technical and material support.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP JANDA MATEJ.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
JANDA Matej VP.pdfPosudek vedoucího práce103,84 kBAdobe PDFView/Open
JANDA Matej OP.pdfPosudek oponenta práce98 kBAdobe PDFView/Open
JANDA Matej.pdfPrůběh obhajoby práce361,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7072

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.