Název: Roční plán tanečně-pohybového zájmového kroužku v mateřské škole
Další názvy: The annual plan of dance and rhythmic-movement activities as optional education in kindergarten
Autoři: Zemanová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Kavalířová, Gabriela
Oponent: Šrámková, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7078
Klíčová slova: předškolní věk;pohybové dovednosti;tanec;taneční výchova;pohyb;vyučovací jednotka;metodika výuky tance;druhy tanců;pohybové hry
Klíčová slova v dalším jazyce: preschool children;movement skills;dance;dance education;movement;educational unit;methodology of teaching dance;kinds of dances;motion games
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá tanečně-pohybovým zájmovým kroužkem v mateřské škole. V úvodu se zabývá tím, jaké pohybové schopnosti a dovednosti mívají děti v předškolním věku, dále se zabývá různými druhy tance, jsou to například tance Latinskoamerické, Diskotance, Streetdance, Jazzdance, Africké tance, Orientální tance a další... Zabývá se také didaktikou těchto tanců. Praktickou část bakalářské práce tvoří přípravy na jednotlivé hodiny a dále pak v diskuzi je shrnuto jak hodiny probíhaly, jestli se dařilo vše naplnit apod.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this bachelor work is ?The annual plan of dance and rhythmic-movement activities as optional education in kindergarten?. Dance and rhythmic-movement activities are very joyful for children and are very important for their development. Dancing is good for the development of musical and rhythmic sensibility. It is very natural form of movement. Dance also stabilizes the correct body posture. This plan uses the basics of Latin American dance, but also basics of African dance, Street dance, Oriental dance, Disco dance and Folk dance. At the beginning of the work there are mentioned the expected effects and outcomes of physical activity by preschool children, further work deals with the history of dance, the methodology of practice of various dances. You can also read about the needs of preschool children. A great part of the work consists of particular preparations for each exercise unit.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
V.Zemanova-BP.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ZEMANOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce149,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ZEMANOVA OP.pdfPosudek oponenta práce184,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ZEMANOVA.pdfPrůběh obhajoby práce263,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7078

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.