Title: Návrh a realizace cyklotras pro různé věkové kategorie v okolí Sedlčan
Other Titles: The plan and realization of bikeways for different age categories around Sedlčany
Authors: Frumert, Jiří
Advisor: Kolovská, Ilona
Referee: Zeman, Radek
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7079
Keywords: cyklistika;jízdní kolo;kulturně-poznávací program;herní program;cyklookruh
Keywords in different language: biking;bike;cultural-cognitive program;game program;bike trip
Abstract: Závěrem bych rád zmínil, že před samotným začátkem plánování, a následném realizování jsem si vytyčil cíle, kterých jsem se snažil dosáhnout. Výsledkem byly pozitivní ohlasy spokojených cyklistů, kladně hodnoticích především plodně vyplněný volný čas pohybovou aktivitou zpestřenou doplňkovým programem. Dále pak kulturně poznávací program, díky kterému zase o trochu více poznali kraj, ve kterém žijí. Hodnocení jednotlivých cyklookruhů jako návrhů na celodenní výlety za účelem vyplnění volného času pohybovou, kulturně-poznávací a herní činností bylo kladné a setkalo se s pozitivními ohlasy. V sekci okruhů pro rodiny s dětmi rodiče pozitivně hodnotili připravenost a naplánování celkové akce. V případě místního turistického oddílu pro mládež bylo hodnocení také pozitivní. Výsledkem bylo absolvování nejen okruhů ze sekce pro mládež, ale i všech ostatních. Největší úspěch sklidil 103 kilometrů dlouhý okruh na zámek Orlík a stejnojmennou betonovou hráz. Na základě toho bych se při příštím plánování a následné realizaci jiných cyklookruhů rád držel podobné předlohy, kdy se na trase střídají technicky náročnější úseky s klidnými průjezdy po silnicích se zpevněným povrchem, a kdy trasa propojuje nejedno místo, které stojí za návštěvu.
Abstract in different language: You can find a description of six bike trips accompanied by a special game and a cultural-cognitive program in this work. These bike trips were made as a plan or proposal to complete leisure by educative and motion all-day activity for public. These trips are also divided into three age groups. The first two trips are determined for families with kids; next two trips are determined for kids in age between 8 and 16 and the last two trips are determined for sporting bikers. I would like to say that every fan of biking can choose and participate in any of these trips regardless the information in the sentence before. There is also an interesting description with important information of all finish destinations and of other places that you can visit or see on the route. In any case of bike failure you can read and use a short manual with all basic repairs. Also in any case of injury during your bike trip you can read and use a short manual about what to do in such case. As a last thing I would like to mention is a short description of five games that you might like to play on your bike trip. You can find all these information with trip descriptions in this work. I participated in most of the trips with other bikers to find out if every single trip suits to a target group. After this I had to reorganize the process (the route, the game and the cultural-cognitive program) of some trips to correct them. But most of them were without a problem and all participants enjoyed it. In the future I would like to present this work which might be also called a bike?guide to an information center in the city of Sedlčany so everyone who likes biking and visiting nice places in the neighborhood of the city can join it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jiri Frumert - Bakalarska prace.pdfPlný text práce19,6 MBAdobe PDFView/Open
FRUMERT VP.pdfPosudek vedoucího práce843,99 kBAdobe PDFView/Open
FRUMERT OP.pdfPosudek oponenta práce949,48 kBAdobe PDFView/Open
FRUMERT.pdfPrůběh obhajoby práce293,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7079

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.