Title: Možnosti rozvoje základních pohybových dovedností ve florbale ve věkové kategorii 8 - 10 let
Other Titles: Possibilities for developing basic motor skills in floorball in the age category 8 - 10 flight
Authors: Hodl, Petr
Advisor: Benešová, Daniela
Referee: Charvát, Luboš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7080
Keywords: rozvoj;pohybové schopnosti;florbal
Keywords in different language: floorball;development;motor abilities
Abstract: Úkolem mé bakalářské práce bylo sestavit tréninkový program zaměřený na nácvik HČJ ve florbalu pro cílovou skupinu elevů ve věkové kategorii 8 ? 10 let a následně sestavit testovací baterii. Poté hráče otestovat ve vstupním testování, aplikovat tréninkový program v praxi a nakonec provést výstupní testy a vyhodnotit je. Obsah práce je rozdělen na dvě části. Teoretickou, kde jsou všeobecné informace jako historie, charakteristika věkové kategorie, metodika a popis základních dovedností jednotlivce. Druhá část obsahuje popsání vytvořeného tréninkového programu a jeho ověření v praxi, popis testovací baterie, ukázky tréninkových jednotek a interpretaci výsledků.
Abstract in different language: The task of this thesis was to create a training program focused on practicing the Floorball individual playing activity for the target of group Elev in ages of 8 - 10 years and then assemble the test battery. Subsequently to test players in the input test, apply a training program in the end of practice, at the end perform a final test and evaluate them. The work is divided into two parts. Theoretical, where are general information, such as history, characteristic of age category, methodology and description of the basic skills of the individual. The second part contains a description of the created training program and its evaluation in practice, a description of the test battery, examples of training units and interpretation of results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moznosti rozvoje zakladnich pohybovych dovednosti ve florbale ve vekove kategorii 8 - 10 let..pdfPlný text práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
HODL VP.pdfPosudek vedoucího práce720,33 kBAdobe PDFView/Open
HODL OP.pdfPosudek oponenta práce943,03 kBAdobe PDFView/Open
HODL.pdfPrůběh obhajoby práce428,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7080

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.