Název: Možnosti rozvoje základních pohybových dovedností ve florbale ve věkové kategorii 8 - 10 let
Další názvy: Possibilities for developing basic motor skills in floorball in the age category 8 - 10 flight
Autoři: Hodl, Petr
Vedoucí práce/školitel: Benešová, Daniela
Oponent: Charvát, Luboš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7080
Klíčová slova: rozvoj;pohybové schopnosti;florbal
Klíčová slova v dalším jazyce: floorball;development;motor abilities
Abstrakt: Úkolem mé bakalářské práce bylo sestavit tréninkový program zaměřený na nácvik HČJ ve florbalu pro cílovou skupinu elevů ve věkové kategorii 8 ? 10 let a následně sestavit testovací baterii. Poté hráče otestovat ve vstupním testování, aplikovat tréninkový program v praxi a nakonec provést výstupní testy a vyhodnotit je. Obsah práce je rozdělen na dvě části. Teoretickou, kde jsou všeobecné informace jako historie, charakteristika věkové kategorie, metodika a popis základních dovedností jednotlivce. Druhá část obsahuje popsání vytvořeného tréninkového programu a jeho ověření v praxi, popis testovací baterie, ukázky tréninkových jednotek a interpretaci výsledků.
Abstrakt v dalším jazyce: The task of this thesis was to create a training program focused on practicing the Floorball individual playing activity for the target of group Elev in ages of 8 - 10 years and then assemble the test battery. Subsequently to test players in the input test, apply a training program in the end of practice, at the end perform a final test and evaluate them. The work is divided into two parts. Theoretical, where are general information, such as history, characteristic of age category, methodology and description of the basic skills of the individual. The second part contains a description of the created training program and its evaluation in practice, a description of the test battery, examples of training units and interpretation of results.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Moznosti rozvoje zakladnich pohybovych dovednosti ve florbale ve vekove kategorii 8 - 10 let..pdfPlný text práce1,91 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HODL VP.pdfPosudek vedoucího práce720,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HODL OP.pdfPosudek oponenta práce943,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HODL.pdfPrůběh obhajoby práce428,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7080

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.