Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorKnappová, Věracs
dc.contributor.authorSurová, Soňacs
dc.contributor.refereeKavalířová, Gabrielacs
dc.date.accepted2013-05-27cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:27:04Z
dc.date.available2012-06-26cs
dc.date.available2014-02-06T12:27:04Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-04-15cs
dc.identifier52925cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7081
dc.description.abstractV této bakalářské práci je přiblížena velice častá problematika dnešní doby ? nadváha a obezita a možnost jejího řešení. Nalezneme zde teoretické podklady komplexní intervence pro obézní jedince, které zahrnují část výživovou, psychologickou a část zaměřenou na pohybovou aktivitu. Všechny tři složky jsou stejně důležité a nezastupitelné v procesu redukce tuku a tělesné hmotnosti. V druhé části bakalářské práce je popsána příprava a realizace víkendového pobytu, který je koncipován na základě teoretických poznatků jako vyvážený komplexní intervenční program. Tato praktická část může sloužit i jako návod či inspirace pro podobné projekty tohoto typu.cs
dc.format88cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectnadváhacs
dc.subjectobezitacs
dc.subjectintervencecs
dc.subjectzumbacs
dc.subjectpower jógacs
dc.subjectkompenzační cvičenícs
dc.subjectnordic walkingcs
dc.titlePříprava a realizace komplexního intervenčního programu pro ženy s obezitoucs
dc.title.alternativePreparation and Realization of complex intervention program intended for obese womenen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra tělesné a sportovní výchovycs
dc.thesis.degree-programTělesná výchova a sportcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedIn this bachelor thesis is holding on very common issue of this agethe overweight and the obesity and possible solution of this problem. We can find theoretical base of complex intervention for obese individuals, concerning parts focusing on nutrition and psychology and part focused on physical activity. All the three parts have the same importance and are equally irreplaceable in the process of reduction of fat and physical weight. In the second part of this bachelor thesis described the preparation and the realization of weekend stay which is outlined on the base of theoretical findings as equilibrated complex intervention program. This bachelor thesis can serve even as an instruction or an inspiration for similar projects of this kind.en
dc.subject.translatedoverweighten
dc.subject.translatedobesityen
dc.subject.translatedinterventionen
dc.subject.translatedzumbaen
dc.subject.translatedpower yogaen
dc.subject.translatedcompensation exercisesen
dc.subject.translatednordic walkingen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KTV) / Bachelor´s works (DPE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Surova P10B0207P BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce33,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SUROVA VP.pdfPosudek vedoucího práce89,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SUROVA OP.pdfPosudek oponenta práce153,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SUROVA.pdfPrůběh obhajoby práce172,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7081

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.