Název: Diagnostika volejbalových dovedností pomocí motorických testů
Další názvy: Diagnostics of volleyball skills through motoric tests
Autoři: Osvaldová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Kolovská, Ilona
Oponent: Čepička, Ladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7082
Klíčová slova: diagnostika;motorické testy;volejbalová dovednost
Klíčová slova v dalším jazyce: diagnostics;motor tests;volleyball skills
Abstrakt: V této práci ?Diagnostika volejbalových dovedností pomocí motorických testů? je souhrn testů pro volejbalové dovednosti. V první části bakalářské práce jsou teoretická východiska pro jednotlivé volejbalové dovednosti. V další části je pak shrnutí motorických dovedností, motorických testů a jejich diagnostiky. Hlavní část práce tvoří volejbalové testy. Jsou zde testy pro podání, odbití obouruč vrchem, odbití obouruč spodem a útočný úder. Tato práce může sloužit jako příručka pro trenéry nebo učitele tělesné výchovy.
Abstrakt v dalším jazyce: In this bachelor thesis, " Diagnostics of volleyball skills through motoric tests" is a collection of tests for volleyball skills. In the first part of the thesis there are theoretical basics for individual volleyball skills. The next part is a summary of motor skills, motor tests and diagnostics. The main part consists of volleyball tests. There are tests for serving skills, passing, digs and spikes. This work may serve as a guide for coaches and physical education teachers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KTV) / Bachelor´s works (DPE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP- Veronika Osvaldova P10B0201P.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OSVALDOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce871,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OSVALDOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OSVALDOVA.pdfPrůběh obhajoby práce297,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7082

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.