Title: Diagnostika volejbalových dovedností pomocí motorických testů
Other Titles: Diagnostics of volleyball skills through motoric tests
Authors: Osvaldová, Veronika
Advisor: Kolovská, Ilona
Referee: Čepička, Ladislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7082
Keywords: diagnostika;motorické testy;volejbalová dovednost
Keywords in different language: diagnostics;motor tests;volleyball skills
Abstract: V této práci ?Diagnostika volejbalových dovedností pomocí motorických testů? je souhrn testů pro volejbalové dovednosti. V první části bakalářské práce jsou teoretická východiska pro jednotlivé volejbalové dovednosti. V další části je pak shrnutí motorických dovedností, motorických testů a jejich diagnostiky. Hlavní část práce tvoří volejbalové testy. Jsou zde testy pro podání, odbití obouruč vrchem, odbití obouruč spodem a útočný úder. Tato práce může sloužit jako příručka pro trenéry nebo učitele tělesné výchovy.
Abstract in different language: In this bachelor thesis, " Diagnostics of volleyball skills through motoric tests" is a collection of tests for volleyball skills. In the first part of the thesis there are theoretical basics for individual volleyball skills. The next part is a summary of motor skills, motor tests and diagnostics. The main part consists of volleyball tests. There are tests for serving skills, passing, digs and spikes. This work may serve as a guide for coaches and physical education teachers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP- Veronika Osvaldova P10B0201P.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFView/Open
OSVALDOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce871,03 kBAdobe PDFView/Open
OSVALDOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
OSVALDOVA.pdfPrůběh obhajoby práce297,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7082

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.