Title: Projekt a realizace herně-pohybového odpoledne pro předškolní děti
Other Titles: Plan and realization of play-exercising afternoon for preschool children
Authors: Bulínová, Michaela
Advisor: Kalistová, Petra
Referee: Benešová, Daniela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7084
Keywords: Předškolní děti;sportovní akce;herní forma;organizační zajištění;projektování
Keywords in different language: Preschool children;sporting action;activities;playing forms;sports;project
Abstract: Bakalářská práce se zabývá přípravou a realizací projektu sportovní akce, která je zaměřená na pohybové aktivity s využitím herních forem. Cílem práce bylo zorganizovat a realizovat sportovní akci s využitím nejen známých aktivit pro děti, ale i herních forem. Bakalářská práce obsahuje základní informace k dané problematice jako např.: charakteristika věkové kategorie ? předškolní děti, zvýšení zájmu o pohybovou aktivitu, projekt sportovní akce aj. Akce byla zaměřena na věkovou kategorii předškolních dětí ve věku od 3 let do 6 let.
Abstract in different language: My thesis deals with making a realization of the sporting action project which is focused on motion activities with using playing forms. The main aim of my work was to organize and to realize sport action with application not only known activities for children but also playing forms. My thesis includes basic information about given problems, that is for example characterization of age category - preschool children, rise of the interest in moving activities, sporting action project, general organization of the project etc. The action was focused on the age category of preschool children in age from 3 up to 6 years.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Michaela Bulinova.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
BULINOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce122,76 kBAdobe PDFView/Open
BULINOVA OP.pdfPosudek oponenta práce131,37 kBAdobe PDFView/Open
BULINOVA.pdfPrůběh obhajoby práce377,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7084

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.