Název: Projekt a realizace herně-pohybového odpoledne pro předškolní děti
Další názvy: Plan and realization of play-exercising afternoon for preschool children
Autoři: Bulínová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Kalistová, Petra
Oponent: Benešová, Daniela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7084
Klíčová slova: Předškolní děti;sportovní akce;herní forma;organizační zajištění;projektování
Klíčová slova v dalším jazyce: Preschool children;sporting action;activities;playing forms;sports;project
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá přípravou a realizací projektu sportovní akce, která je zaměřená na pohybové aktivity s využitím herních forem. Cílem práce bylo zorganizovat a realizovat sportovní akci s využitím nejen známých aktivit pro děti, ale i herních forem. Bakalářská práce obsahuje základní informace k dané problematice jako např.: charakteristika věkové kategorie ? předškolní děti, zvýšení zájmu o pohybovou aktivitu, projekt sportovní akce aj. Akce byla zaměřena na věkovou kategorii předškolních dětí ve věku od 3 let do 6 let.
Abstrakt v dalším jazyce: My thesis deals with making a realization of the sporting action project which is focused on motion activities with using playing forms. The main aim of my work was to organize and to realize sport action with application not only known activities for children but also playing forms. My thesis includes basic information about given problems, that is for example characterization of age category - preschool children, rise of the interest in moving activities, sporting action project, general organization of the project etc. The action was focused on the age category of preschool children in age from 3 up to 6 years.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Michaela Bulinova.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BULINOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce122,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BULINOVA OP.pdfPosudek oponenta práce131,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BULINOVA.pdfPrůběh obhajoby práce377,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7084

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.