Název: Nové trendy vycházející z neurofyziologických zákonitostí ve sportovní přípravě žákovských kategorií ve fotbale
Další názvy: New trends on the basis of neurophysiological laws in sports preparation students' categories in football
Autoři: Soukup, Filip
Vedoucí práce/školitel: Bursová, Marta
Oponent: Votík, Jaromír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7085
Klíčová slova: fotbal;jednostranná zátěž;trénink;posturo-motoricko-funkční příprava;agilita;žákovské kategorie;neurofyziologické principy.
Klíčová slova v dalším jazyce: football;unilateral burden;posturo-motor-function basis;training;agility;student´s categories;neurophysical laws
Abstrakt: Obsahem této práce je multimediální DVD zaměřené na aplikaci intervenčních pohybových programů v tréninkovém procesu žákovských kategorií ve fotbale. Práce je rozdělena do dvou částí, konkrétně teoretické a praktické. Teoretická část je věnována charakteristice pohybu, neurofyziologickým zákonitostem řízení pohybu, současné problematice jednostranné zátěže vznikající v tréninkovém procesu žákovských kategorií související s hypokinézou. Dále se věnuje charakteristice dětí mladšího školního věku a agilitě. Praktická část práce je v podobě multimediálního DVD, které obsahuje videa s ukázkami pohybových aktivit zaměřených na posturo-motoricko-funkční přípravu v tréninkovém procesu dětí žákovských kategorií ve fotbale s dalšími možnostmi modifikací využitelných v tréninkovém procesu ve fotbale. Vytvořené DVD je využitelné pro mladé i zkušené fotbalové trenéry, pro stávající či budoucí učitele tělesné výchovy vyučující děti předškolního věku, mladšího školního věku, staršího školního věku, případně adolescenty.
Abstrakt v dalším jazyce: This work focuses on multimedia DVD focusing on the application of intervention movement programs in the training process of student categories in football. The work is divided into two parts , namely the theoretical and practical. The theoretical part is devoted to the characteristics of movement, neurophysiological patterns of motion , the current issue of unilateral strain involved in the training process of student categories related to hypokinesia . It also discusses the characteristics of children of primary school age and agility . The practical part is in the form of multimedia DVD that contains videos demonstrating physical activities aimed at posturo - motor- functional training in the training process of students' categories of children in football with other options modifications utilized in the training process in football. The created DVD is useful for young and experienced soccer coaches , for existing or future physical education teachers teaching preschoolers , school age , older school-age children or adolescents.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska_prace_Filip_Soukup.pdfPlný text práce438,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SOUKUP VP.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SOUKUP OP.pdfPosudek oponenta práce878,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SOUKUP.pdfPrůběh obhajoby práce173,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7085

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.