Title: Nové trendy vycházející z neurofyziologických zákonitostí ve sportovní přípravě žákovských kategorií ve fotbale
Other Titles: New trends on the basis of neurophysiological laws in sports preparation students' categories in football
Authors: Soukup, Filip
Advisor: Bursová, Marta
Referee: Votík, Jaromír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7085
Keywords: fotbal;jednostranná zátěž;trénink;posturo-motoricko-funkční příprava;agilita;žákovské kategorie;neurofyziologické principy.
Keywords in different language: football;unilateral burden;posturo-motor-function basis;training;agility;student´s categories;neurophysical laws
Abstract: Obsahem této práce je multimediální DVD zaměřené na aplikaci intervenčních pohybových programů v tréninkovém procesu žákovských kategorií ve fotbale. Práce je rozdělena do dvou částí, konkrétně teoretické a praktické. Teoretická část je věnována charakteristice pohybu, neurofyziologickým zákonitostem řízení pohybu, současné problematice jednostranné zátěže vznikající v tréninkovém procesu žákovských kategorií související s hypokinézou. Dále se věnuje charakteristice dětí mladšího školního věku a agilitě. Praktická část práce je v podobě multimediálního DVD, které obsahuje videa s ukázkami pohybových aktivit zaměřených na posturo-motoricko-funkční přípravu v tréninkovém procesu dětí žákovských kategorií ve fotbale s dalšími možnostmi modifikací využitelných v tréninkovém procesu ve fotbale. Vytvořené DVD je využitelné pro mladé i zkušené fotbalové trenéry, pro stávající či budoucí učitele tělesné výchovy vyučující děti předškolního věku, mladšího školního věku, staršího školního věku, případně adolescenty.
Abstract in different language: This work focuses on multimedia DVD focusing on the application of intervention movement programs in the training process of student categories in football. The work is divided into two parts , namely the theoretical and practical. The theoretical part is devoted to the characteristics of movement, neurophysiological patterns of motion , the current issue of unilateral strain involved in the training process of student categories related to hypokinesia . It also discusses the characteristics of children of primary school age and agility . The practical part is in the form of multimedia DVD that contains videos demonstrating physical activities aimed at posturo - motor- functional training in the training process of students' categories of children in football with other options modifications utilized in the training process in football. The created DVD is useful for young and experienced soccer coaches , for existing or future physical education teachers teaching preschoolers , school age , older school-age children or adolescents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_Filip_Soukup.pdfPlný text práce438,37 kBAdobe PDFView/Open
SOUKUP VP.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
SOUKUP OP.pdfPosudek oponenta práce878,66 kBAdobe PDFView/Open
SOUKUP.pdfPrůběh obhajoby práce173,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7085

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.