Název: Rekreačně pohybové aktivity pro jedince s tělesným postižením v Plzeňském kraji
Další názvy: Physical handicap and recreational physical activities in the Pilsen region
Autoři: Strnad, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Knappová, Věra
Oponent: Kavalířová, Gabriela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7087
Klíčová slova: tělesné postižení;aplikované pohybové aktivity;Plzeňský kraj
Klíčová slova v dalším jazyce: disability;adapted physical activity;Pilsen Region
Abstrakt: Téma mé bakalářské práce je Rekreační a pohybová aktivita tělesně postižených v Plzeňském kraji. Cílem bakalářské práce bylo seznámit veřejnost se situací rekreačních pohybových aktivit tělesně postižených v Plzeňském kraji. Shromážděním teoretických informací a sestavením dotazníků pro centra jsem získal důležitá data pro vyhodnocení mého šetření. Výsledkem bylo zjištění možností pohybových aktivit pro tělesně postižené v Plzeňském kraji.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of my thesis is Recreational physical activities for the disabled in the Pilsen region. The aim of this study was to publicize the situation of recreational physical activity disabled in the Pilsen Region. I got the important data for the evaluation of my investigation by a gathering of theoretical information and constructing questionnaires for centers. The result was the identification of options of physical activities for disabled people in the Pilsen region.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Tomas Strnad - Rekreacni a pohybove aktivity pro telesne postizene v Plzenskem kraji.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
STRNAD VP.pdfPosudek vedoucího práce755,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
STRNAD OP.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
STRNAD.pdfPrůběh obhajoby práce226,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7087

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.