Název: Vliv sociálního prostředí dítěte na jeho úroveň motorických schopností
Další názvy: The influence of lifestyle on the level of motor skills of young children
Autoři: Vohrna, Marek
Vedoucí práce/školitel: Benešová, Daniela
Oponent: Valach, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7090
Klíčová slova: životní styl;motorické schopnosti;mladší školní věk
Klíčová slova v dalším jazyce: lifestyle;motor abilities;early school age
Abstrakt: Má bakalářská práce se jmenuje Vliv životního stylu na úroveň motorických schopností dětí mladšího školního věku. Obsahuje teoretické kapitoly, které popisují mladší školní věk, sociální prostředí, popis, klasifikaci a možnosti rozvoje motorických schopností. V praktické části pak přibližuje průběh výzkumu, výzkumný vzorek, testové metody a především zpracování a interpretaci výsledků výzkumu.
Abstrakt v dalším jazyce: The title of the bachelor thesis is called The influence of lifestyle on the level of motor skills of children younger school age. It includes theoretical chapters that describe the younger school age, social background, description, and classification and the possibility of development of motor skills. Moreover the thesis is consisted of practical section focusing on the process of research, research sample, and test methods and in particular the processing and interpretation of research results.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Marek Vohrna.pdfPlný text práce1,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VOHRNA VP.pdfPosudek vedoucího práce121,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VOHRNA OP.pdfPosudek oponenta práce132,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VOHRNA.pdfPrůběh obhajoby práce173,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7090

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.