Název: Zdravotně posilovací cvičení v kondiční kulturistice (videoprogram)
Další názvy: Health oriented strengthening exercises in bodybuilding (videoprogram)
Autoři: Vopravil, Ladislav
Vedoucí práce/školitel: Knappová, Věra
Oponent: Zeman, Radek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7091
Klíčová slova: kondiční kulturistika;posilovací cvičení;zdraví;technika cvičení
Klíčová slova v dalším jazyce: bodybuilding;strengthening exercises;health;exercise technique
Abstrakt: Cílem bakalářské práce bylo vytvořit multimediální výukový program, zaměřený na správnou techniku provádění vybraných posilovacích cvičení v kondiční kulturistice s ohledem na optimální funkci hybného systému jedince. Výběr posilovacích cvičení byl proveden na základě zapojených svalů do pohybu a jejich funkci v individuálně optimálním držení těla. Vzhledem k chybám, kterých se cvičenci ve fitness centrech často dopouštějí, se tyto cviky dají nejlépe vystihnout právě formou videoprogramu. Program by mohl najít uplatnění především jako výukový materiál pro studenty se sportovním zaměřením středních a vysokých škol. Videoprogram by mohl najít své uplatnění také pro trenéry a širokou veřejnost pohybující se v této oblasti.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the thesis was to create a multimedia training programme focusing on proper technique execution of selected fitness exercises in bodybuilding with regard to optimal performance of the locomotive system. Selection of fitness exercise was carried out on the basis of the muscles involved in the movement and their function in the individually optimal posture. Due to the errors which the exercisers in the fitness centers often perpetrated by, these exercises can be best summed up in the form of videoprogram. The Program could find an application primarily as learning material for students related to sports at high schools and universities. Video could find its place also for the trainers and the general public interested in the field of sport.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KTV) / Bachelor´s works (DPE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Zdravotne posilovaci cviky v kondicni kulturistice.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VOPRAVIL VP.pdfPosudek vedoucího práce707,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VOPRAVIL OP.pdfPosudek oponenta práce695,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VOPRAVIL.pdfPrůběh obhajoby práce305,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7091

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.