Title: Zdravotně posilovací cvičení v kondiční kulturistice (videoprogram)
Other Titles: Health oriented strengthening exercises in bodybuilding (videoprogram)
Authors: Vopravil, Ladislav
Advisor: Knappová, Věra
Referee: Zeman, Radek
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7091
Keywords: kondiční kulturistika;posilovací cvičení;zdraví;technika cvičení
Keywords in different language: bodybuilding;strengthening exercises;health;exercise technique
Abstract: Cílem bakalářské práce bylo vytvořit multimediální výukový program, zaměřený na správnou techniku provádění vybraných posilovacích cvičení v kondiční kulturistice s ohledem na optimální funkci hybného systému jedince. Výběr posilovacích cvičení byl proveden na základě zapojených svalů do pohybu a jejich funkci v individuálně optimálním držení těla. Vzhledem k chybám, kterých se cvičenci ve fitness centrech často dopouštějí, se tyto cviky dají nejlépe vystihnout právě formou videoprogramu. Program by mohl najít uplatnění především jako výukový materiál pro studenty se sportovním zaměřením středních a vysokých škol. Videoprogram by mohl najít své uplatnění také pro trenéry a širokou veřejnost pohybující se v této oblasti.
Abstract in different language: The aim of the thesis was to create a multimedia training programme focusing on proper technique execution of selected fitness exercises in bodybuilding with regard to optimal performance of the locomotive system. Selection of fitness exercise was carried out on the basis of the muscles involved in the movement and their function in the individually optimal posture. Due to the errors which the exercisers in the fitness centers often perpetrated by, these exercises can be best summed up in the form of videoprogram. The Program could find an application primarily as learning material for students related to sports at high schools and universities. Video could find its place also for the trainers and the general public interested in the field of sport.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Zdravotne posilovaci cviky v kondicni kulturistice.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
VOPRAVIL VP.pdfPosudek vedoucího práce707,16 kBAdobe PDFView/Open
VOPRAVIL OP.pdfPosudek oponenta práce695,71 kBAdobe PDFView/Open
VOPRAVIL.pdfPrůběh obhajoby práce305,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7091

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.