Název: Současné pojetí telemarského lyžování (videoprogram)
Další názvy: Telemark skiing of today (video edit)
Autoři: Marek, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Zeman, Radek
Oponent: Charvát, Luboš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7092
Klíčová slova: lyžování;telemark;volná pata;původní styl lyžování;historický vývoj telemarku
Klíčová slova v dalším jazyce: dkiing;telemark;free heel;historic skiing;development of telemark
Abstrakt: Tato práce je rozdělena na dvě části. Teoretickou a praktickou. V teoretické částí jsem se zabíral outdoorovými aktivitami v zimě. Zde stručně popisuji sporty, které je možné provozovat na horách, sněhu a ledu. Vybíral jsem dle svého uvážení, o populárnosti a možném provozování těchto aktivit. Druhé téma teoretické práce se soustředí na moderní varianty sjezdového lžţování. Tato část se týká pevného vázání, za účelem možného srovnání s telemarským lyžováním. Praktická část se týká telemarského lyžování. Telemark je lyžařské odvětví, které nabízí nespočetné možnosti seberealizace, a uspokojení potřeb. Je to zábavný sport, kde se historie kříží s moderní technologií a stylem 21. století.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is divided into two parts. Theoretical and practical. In the theoretical part I write about outdoor activities in the winter. I shortly describe the sports that can be done on the mountains, on snow and ice. Sports are picked by my opinion, how these sports are popular, and if people have big opportunity to try them. Second topic is about modern style of skiing. This part is about skiing with solid bindings so readers can compare to telemark skiing. Practical part is about telemark skiing. It is different skiing style that offers lots of options, and benefits. Telemark skiing is fun, because there is mix of history combined with modern technology and style of 21st century.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Tomas Marek.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MAREK VP.pdfPosudek vedoucího práce680,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MAREK OP.pdfPosudek oponenta práce644,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MAREK.pdfPrůběh obhajoby práce250,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7092

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.