Title: Současné pojetí telemarského lyžování (videoprogram)
Other Titles: Telemark skiing of today (video edit)
Authors: Marek, Tomáš
Advisor: Zeman, Radek
Referee: Charvát, Luboš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7092
Keywords: lyžování;telemark;volná pata;původní styl lyžování;historický vývoj telemarku
Keywords in different language: dkiing;telemark;free heel;historic skiing;development of telemark
Abstract: Tato práce je rozdělena na dvě části. Teoretickou a praktickou. V teoretické částí jsem se zabíral outdoorovými aktivitami v zimě. Zde stručně popisuji sporty, které je možné provozovat na horách, sněhu a ledu. Vybíral jsem dle svého uvážení, o populárnosti a možném provozování těchto aktivit. Druhé téma teoretické práce se soustředí na moderní varianty sjezdového lžţování. Tato část se týká pevného vázání, za účelem možného srovnání s telemarským lyžováním. Praktická část se týká telemarského lyžování. Telemark je lyžařské odvětví, které nabízí nespočetné možnosti seberealizace, a uspokojení potřeb. Je to zábavný sport, kde se historie kříží s moderní technologií a stylem 21. století.
Abstract in different language: This thesis is divided into two parts. Theoretical and practical. In the theoretical part I write about outdoor activities in the winter. I shortly describe the sports that can be done on the mountains, on snow and ice. Sports are picked by my opinion, how these sports are popular, and if people have big opportunity to try them. Second topic is about modern style of skiing. This part is about skiing with solid bindings so readers can compare to telemark skiing. Practical part is about telemark skiing. It is different skiing style that offers lots of options, and benefits. Telemark skiing is fun, because there is mix of history combined with modern technology and style of 21st century.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Tomas Marek.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
MAREK VP.pdfPosudek vedoucího práce680,22 kBAdobe PDFView/Open
MAREK OP.pdfPosudek oponenta práce644,25 kBAdobe PDFView/Open
MAREK.pdfPrůběh obhajoby práce250,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7092

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.