Title: Ivo Kočík, biografie československého a českého reprezentanta v jezdecké všestrannosti
Other Titles: Ivo Kočík, biography of czechoslovakia and czech representation in equestrian eventing
Authors: Krejsa, Ondřej
Advisor: Zeman, Radek
Referee: Červenka, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7094
Keywords: Ivo Kočík;jezdecká všestrannost;dotazník
Keywords in different language: Ivo Kočík;equestrian eventing;questionnaire
Abstract: Práce obsahuje život Ivo Kočíka, rozdělený do několika etap. Dále jsem v práci charakterizoval jezdeckou všestrannost a sestavil dotazník o povědomí Ivo Kočíka a tohoto sportu.
Abstract in different language: Bachelor thesis containe a life of Ivo Kočík, divided in several stages. Next point is characteristic of equestrian eventing and questionnaire about the knowledge of Ivo Kočík and equestrian eventing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Ondrej Krejsa.pdfPlný text práce4,84 MBAdobe PDFView/Open
KREJSA VP.pdfPosudek vedoucího práce724,82 kBAdobe PDFView/Open
KREJSA OP.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
KREJSA.pdfPrůběh obhajoby práce335,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7094

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.