Title: Metodika nácviku základních in-line bruslařských dovedností pro mladší školní věk (videoprogram)
Other Titles: Methodology training of basic in-line skating skills to elementary school age (video program)
Authors: Dekan, Adam
Advisor: Benešová, Daniela
Referee: Kalistová, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7098
Keywords: in-line bruslení;videoprogram;metodická řada
Keywords in different language: in-line skating;video program;number of methodological
Abstract: Hlavním cílem bakalářské práce bylo vytvoření multimediální výukové pomůcky pro nácvik základních in-line bruslařských dovedností pro děti mladšího školního věku. Videoprogram obsahuje metodickou řadu nácviku základních in-line bruslařských dovedností, průpravná cvičení pro tyto dovednosti, nejčastěji se vyskytující chyby.
Abstract in different language: The main aim of this thesis was to create a multimedia teaching aids for training of basic in-line skating skills for primary school children. Video program contains a number of methodological training of basic in-line skating skills training exercises for these skills, the most frequently occurring errors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP tisk.pdfPlný text práce928,37 kBAdobe PDFView/Open
DEKAN VP.pdfPosudek vedoucího práce625,69 kBAdobe PDFView/Open
DEKAN OP.pdfPosudek oponenta práce814,89 kBAdobe PDFView/Open
DEKAN.pdfPrůběh obhajoby práce458,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7098

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.