Název: Metodika nácviku základních in-line bruslařských dovedností pro mladší školní věk (videoprogram)
Další názvy: Methodology training of basic in-line skating skills to elementary school age (video program)
Autoři: Dekan, Adam
Vedoucí práce/školitel: Benešová, Daniela
Oponent: Kalistová, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7098
Klíčová slova: in-line bruslení;videoprogram;metodická řada
Klíčová slova v dalším jazyce: in-line skating;video program;number of methodological
Abstrakt: Hlavním cílem bakalářské práce bylo vytvoření multimediální výukové pomůcky pro nácvik základních in-line bruslařských dovedností pro děti mladšího školního věku. Videoprogram obsahuje metodickou řadu nácviku základních in-line bruslařských dovedností, průpravná cvičení pro tyto dovednosti, nejčastěji se vyskytující chyby.
Abstrakt v dalším jazyce: The main aim of this thesis was to create a multimedia teaching aids for training of basic in-line skating skills for primary school children. Video program contains a number of methodological training of basic in-line skating skills training exercises for these skills, the most frequently occurring errors.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KTV) / Bachelor´s works (DPE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP tisk.pdfPlný text práce928,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DEKAN VP.pdfPosudek vedoucího práce625,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DEKAN OP.pdfPosudek oponenta práce814,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DEKAN.pdfPrůběh obhajoby práce458,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7098

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.