Název: Projekt a realizace futsalového turnaje pro studenty Západočeské univerzity v Plzni
Další názvy: Projeckt and realization of futsal tournament for students of The University of West Bohemia in Pilsen
Autoři: Stružka, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Charvát, Luboš
Oponent: Benešová, Daniela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7102
Klíčová slova: futsal;turnaj;hrací systémy a sponzoring
Klíčová slova v dalším jazyce: futsal;tournament;playing's systems and sponsorship
Abstrakt: V této bakalářské práci se pojednává o projektování a realizaci futsalového turnaje. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se pojednává o charakteristice a pravidlech futsalu, hracích systémech, historii turnaje a sponzoringu. V praktické části se udává vše od plánování, průběhu příprav až po realizaci projektu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis concerns of planning and realization futsal's tournament. The bachelor thesis is devided into the theoretical and the practical parts. The theoretical part concerns of characteristic and rules of futsal, playing's system, history of futsal and sponsorship. In the practical part is mentioned everything from planning, preparation course to realization of the project.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KTV) / Bachelor´s works (DPE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Ondrej Struzka.pdfPlný text práce5,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
STRUZKA VP.pdfPosudek vedoucího práce619,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
STRUZKA OP.pdfPosudek oponenta práce834,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
STRUZKA.pdfPrůběh obhajoby práce303,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7102

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.