Title: Projekt a realizace futsalového turnaje pro studenty Západočeské univerzity v Plzni
Other Titles: Projeckt and realization of futsal tournament for students of The University of West Bohemia in Pilsen
Authors: Stružka, Ondřej
Advisor: Charvát, Luboš
Referee: Benešová, Daniela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7102
Keywords: futsal;turnaj;hrací systémy a sponzoring
Keywords in different language: futsal;tournament;playing's systems and sponsorship
Abstract: V této bakalářské práci se pojednává o projektování a realizaci futsalového turnaje. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se pojednává o charakteristice a pravidlech futsalu, hracích systémech, historii turnaje a sponzoringu. V praktické části se udává vše od plánování, průběhu příprav až po realizaci projektu.
Abstract in different language: This bachelor thesis concerns of planning and realization futsal's tournament. The bachelor thesis is devided into the theoretical and the practical parts. The theoretical part concerns of characteristic and rules of futsal, playing's system, history of futsal and sponsorship. In the practical part is mentioned everything from planning, preparation course to realization of the project.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Ondrej Struzka.pdfPlný text práce5,5 MBAdobe PDFView/Open
STRUZKA VP.pdfPosudek vedoucího práce619,43 kBAdobe PDFView/Open
STRUZKA OP.pdfPosudek oponenta práce834,84 kBAdobe PDFView/Open
STRUZKA.pdfPrůběh obhajoby práce303,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7102

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.