Název: Intervenční pohybový program pro dospělého obézního jedince se zaměřením na kickbox
Další názvy: The intervention motoric programme for obese person focused on kickboxing
Autoři: Nová, Štěpánka
Vedoucí práce/školitel: Knappová, Věra
Oponent: Kalistová, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7111
Klíčová slova: kick box;obezita;intervneční program
Klíčová slova v dalším jazyce: kick box;obesity;intervention program
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problémem obezity a jejím řešení pomocí individuálně přizpůsobeného pohybového intervenčního programu. Využívali jsme specifických technik tréninku kickboxu a optimalizovaných posilovacích a protahovacích cvičení tak, aby pozitivně ovlivnily celkový stav našeho probanda. Na základě vstupního vyšetření funkčního stavu pohybového aparátu, celkového složení těla a výživového stavu jedince jsme zjistili, že jeho celkový funkční stav není optimální. Na podkladě tohoto zjištění jsme pro jedince vytvořili individuálně sestavený intervenční pohybový program. Tomuto programu byl proband podroben po dobu 4 měsíců.Po skončení čtyřměsíčního intervenčního programu jsme opět provedli vyšetření a měření jako před začátkem programu. Ve všech případech jsme zaznamenali zlepšení výsledků v porovnání s prvním měřením.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the problem of obesity and its solution by using an individually adapted motoric intervention program. We used specific techniques of kickboxing training and optimized fitness and stretching exercises to achieve a positive effect on the overall state of our proband. Based on the initial medical examination assessment of the functional state of the musculoskeletal system, total body composition and nutritional state of the individual, we ascertained that his overall functional state is not optimal. On the basis of these findings, we have created a suitable individually fitting intervention exercise program. The proband was subjected to this program for a period of four months.After a four-month comprehensive tailor-made intervention program, we performed the same tests and measurements as we had done before launching the program. Compared to the first measurement, we perceived major improvement of the results in all the cases.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Stepanka Nova.pdfPlný text práce3,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
NOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce751,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
NOVA OP.pdfPosudek oponenta práce821,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
NOVA.pdfPrůběh obhajoby práce309,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7111

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.