Title: Intervenční pohybový program pro dospělého obézního jedince se zaměřením na kickbox
Other Titles: The intervention motoric programme for obese person focused on kickboxing
Authors: Nová, Štěpánka
Advisor: Knappová, Věra
Referee: Kalistová, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7111
Keywords: kick box;obezita;intervneční program
Keywords in different language: kick box;obesity;intervention program
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problémem obezity a jejím řešení pomocí individuálně přizpůsobeného pohybového intervenčního programu. Využívali jsme specifických technik tréninku kickboxu a optimalizovaných posilovacích a protahovacích cvičení tak, aby pozitivně ovlivnily celkový stav našeho probanda. Na základě vstupního vyšetření funkčního stavu pohybového aparátu, celkového složení těla a výživového stavu jedince jsme zjistili, že jeho celkový funkční stav není optimální. Na podkladě tohoto zjištění jsme pro jedince vytvořili individuálně sestavený intervenční pohybový program. Tomuto programu byl proband podroben po dobu 4 měsíců.Po skončení čtyřměsíčního intervenčního programu jsme opět provedli vyšetření a měření jako před začátkem programu. Ve všech případech jsme zaznamenali zlepšení výsledků v porovnání s prvním měřením.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the problem of obesity and its solution by using an individually adapted motoric intervention program. We used specific techniques of kickboxing training and optimized fitness and stretching exercises to achieve a positive effect on the overall state of our proband. Based on the initial medical examination assessment of the functional state of the musculoskeletal system, total body composition and nutritional state of the individual, we ascertained that his overall functional state is not optimal. On the basis of these findings, we have created a suitable individually fitting intervention exercise program. The proband was subjected to this program for a period of four months.After a four-month comprehensive tailor-made intervention program, we performed the same tests and measurements as we had done before launching the program. Compared to the first measurement, we perceived major improvement of the results in all the cases.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Stepanka Nova.pdfPlný text práce3,74 MBAdobe PDFView/Open
NOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce751,99 kBAdobe PDFView/Open
NOVA OP.pdfPosudek oponenta práce821,63 kBAdobe PDFView/Open
NOVA.pdfPrůběh obhajoby práce309,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7111

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.