Název: Využití moderních počítačových a technologických prostředků pro sledování tréninkového procesu
Další názvy: Using modern computer technology and equipment for monitoring the training process
Autoři: Matas, Jan
Vedoucí práce/školitel: Charvát, Luboš
Oponent: Valach, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7113
Klíčová slova: pedometr;akcelerometr;GPS;sporttester;MiCoach;Nike+;pohybová aktivita;porovnání přístrojů;přesnost měření
Klíčová slova v dalším jazyce: pedometer;accelerometer;GPS;sporttester;MiCoach;Nike+;physical activity;comparison devices;measuring precision
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je především porovnání monitorovacích zařízení miCoach od firmy Adidas a monitorovacího zařízení GPS sporttesteru Forerunner 210 HR od firmy Garmin z hlediska přesnosti měření. Pro toto porovnání přístrojů byly vytvořeny testy, které lze využít i v tréninkovém procesu. V praktické části jsou prezentovány výsledky jednotlivých testů. Výsledky jsou ukázány především v tabulkovém zpracování, které jsou doplněny popisem a analýzou dat. Především byla porovnávána naměřená data z jednotlivých přístrojů a to pomocí analýzy statistického zpracování dat.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor thesis is the comparison of monitoring devices miCoach created by Adidas and GPS sporttester Forerunner 210 HR created by Garmin from the point of view of measuring precision. For the comparative study tests were set up. These tests could be used also in the training process. The practical part presents results of particular tests. The results are shown in tables connected with the description and analyse of data. Principally measured data from particular devices were compared using statistical analyse of data processing.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KTV) / Bachelor´s works (DPE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Jan Matas.pdfPlný text práce3,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MATAS VP.pdfPosudek vedoucího práce616,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MATAS OP.pdfPosudek oponenta práce868,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MATAS.pdfPrůběh obhajoby práce273,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7113

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.