Název: Komparace vybraných profesionálních fotbalových klubů z hlediska jejich přestupové filozofie
Další názvy: Comparison of selected professional football clubs in terms of their transfer philosophy
Autoři: Vázler, Martin
Vedoucí práce/školitel: Votík, Jaromír
Oponent: Klobouk, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7114
Klíčová slova: fotbal;komparace;přestup;filosofie
Klíčová slova v dalším jazyce: football;comparison;transfer;philosophy
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje charakteristiku osmi vybraných profesionálních fotbalových klubů, rozdělených do dvou čtyřčlenných skupin z hlediska jejich přestupové filozofie. Následně je komparována jejich finanční bilance a efektivita.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor´s work includes characteristic of eight selected professional football clubs, divided into two four-member groups in terms of their transfer philosophy. Then it compares their financial balance and effectiveness.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Martin Vazler.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VAZLER VP.pdfPosudek vedoucího práce587,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VAZLER OP.pdfPosudek oponenta práce716,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VAZLER.pdfPrůběh obhajoby práce307,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7114

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.