Title: Komparace vybraných profesionálních fotbalových klubů z hlediska jejich přestupové filozofie
Other Titles: Comparison of selected professional football clubs in terms of their transfer philosophy
Authors: Vázler, Martin
Advisor: Votík, Jaromír
Referee: Klobouk, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7114
Keywords: fotbal;komparace;přestup;filosofie
Keywords in different language: football;comparison;transfer;philosophy
Abstract: Bakalářská práce obsahuje charakteristiku osmi vybraných profesionálních fotbalových klubů, rozdělených do dvou čtyřčlenných skupin z hlediska jejich přestupové filozofie. Následně je komparována jejich finanční bilance a efektivita.
Abstract in different language: Bachelor´s work includes characteristic of eight selected professional football clubs, divided into two four-member groups in terms of their transfer philosophy. Then it compares their financial balance and effectiveness.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Martin Vazler.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
VAZLER VP.pdfPosudek vedoucího práce587,5 kBAdobe PDFView/Open
VAZLER OP.pdfPosudek oponenta práce716,64 kBAdobe PDFView/Open
VAZLER.pdfPrůběh obhajoby práce307,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7114

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.