Název: Inline hokej v České republice
Další názvy: Inline hockey in the Czech Republic
Autoři: Bernad, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Valach, Petr
Oponent: Charvát, Luboš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7115
Klíčová slova: inline hokej;kolektivní sport;Česká republika;inline sporty
Klíčová slova v dalším jazyce: inline hockey;team sports;Czech republic;inline sports
Abstrakt: V této práci je stručně shrnuta historie inline hokeje ve světě i u nás, pravidla obou mezinárodních federací (FIRS a IIHF) a odlišnosti českých pravidel. Dále je popsáno vybavení potřebné pro inline hokej, rozdělení do kategorií, organizace a systém soutěží v České republice. V závěru jsou zmíněny úspěchy českého inline hokeje na mezinárodní scéně a představeny, dle mého názoru, největší osobnosti tohoto sportu u nás. V dnešní době, kdy se velmi pomalu začíná zvyšovat zájem diváků i médií o tento brankový kolektivní sport, si myslím, že se bude zvyšovat zájem sponzorů a rozšiřovat hráčská základna.
Abstrakt v dalším jazyce: In this work is a brief summary of the history of inline hockey in the world and our country, the rules of both international organizations (FIRS and IIHF) and differences of Czech rules.There is also described which equipment is needed for inline hockey, divided into categories, organization and competitions system in the Czech Republic.In the end are extracted succes of the Czech inline hockey on the international scene and highlighted in my opinion the greatest personalities of this sport in our country. Nowadays, when interest of sport spectators and media in this goal team sport is slowly increasing, i suggest that the interest will lead to attraction of new sponsors and also lead to increase of number of people actively involved in this sport.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Jakub Bernad - Inline hokej v Ceske republice.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BERNAD VP.pdfPosudek vedoucího práce624,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BERNAD OP.pdfPosudek oponenta práce647,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BERNAD.pdfPrůběh obhajoby práce182,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7115

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.