Title: Inline hokej v České republice
Other Titles: Inline hockey in the Czech Republic
Authors: Bernad, Jakub
Advisor: Valach, Petr
Referee: Charvát, Luboš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7115
Keywords: inline hokej;kolektivní sport;Česká republika;inline sporty
Keywords in different language: inline hockey;team sports;Czech republic;inline sports
Abstract: V této práci je stručně shrnuta historie inline hokeje ve světě i u nás, pravidla obou mezinárodních federací (FIRS a IIHF) a odlišnosti českých pravidel. Dále je popsáno vybavení potřebné pro inline hokej, rozdělení do kategorií, organizace a systém soutěží v České republice. V závěru jsou zmíněny úspěchy českého inline hokeje na mezinárodní scéně a představeny, dle mého názoru, největší osobnosti tohoto sportu u nás. V dnešní době, kdy se velmi pomalu začíná zvyšovat zájem diváků i médií o tento brankový kolektivní sport, si myslím, že se bude zvyšovat zájem sponzorů a rozšiřovat hráčská základna.
Abstract in different language: In this work is a brief summary of the history of inline hockey in the world and our country, the rules of both international organizations (FIRS and IIHF) and differences of Czech rules.There is also described which equipment is needed for inline hockey, divided into categories, organization and competitions system in the Czech Republic.In the end are extracted succes of the Czech inline hockey on the international scene and highlighted in my opinion the greatest personalities of this sport in our country. Nowadays, when interest of sport spectators and media in this goal team sport is slowly increasing, i suggest that the interest will lead to attraction of new sponsors and also lead to increase of number of people actively involved in this sport.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Jakub Bernad - Inline hokej v Ceske republice.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
BERNAD VP.pdfPosudek vedoucího práce624,01 kBAdobe PDFView/Open
BERNAD OP.pdfPosudek oponenta práce647,93 kBAdobe PDFView/Open
BERNAD.pdfPrůběh obhajoby práce182,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7115

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.