Název: Příprava a realizace vánočního turnaje v hokejbalu
Další názvy: Preparation and implementation of a Christmas Ball Hockey tournament
Autoři: Hudák, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Valach, Petr
Oponent: Benešová, Daniela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7116
Klíčová slova: hokejbal;příprava turnaje;organizace turnaje;veřejnost;propagace
Klíčová slova v dalším jazyce: hockey;tournament preparation;organization of tournaments;public;promotion
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce je,, Příprava a realzace vánočního turnaje v hokejbalu"Práce je rozdělena do dvou hlavních částí -. Teoretickou část a praktickou část. Teoretická část se zabývá pravidly hokejbal, původu a vývoji této hry nebo sportovní vybavení hráčů. Tato část je také věnována sponzoringu ve sportu jako takovém, důvody pro sponzorství a jeho způsobům. Praktická část se zabývá přípravou a organizaci turnaje v hokejbalu.Příprava zahrnuje místo, datum, propagaci a propozice tohoto turnaje. Můžete zde také najít pravidla turnaje a finanční přehled. Cílem bakalářské práce je využít praktické i teoretické zkušenosti, které jsem získal na Pedagogické fakultě v Plzni, a také ukázat, jak zorganizovat takový turnaj.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this bachelor thesis is ,,Preparation and organization of a hockeyball christmas tournament.? The thesis is divided into two main parts ? theoretical part and practical part. The theoratical part deals with the rules of hockeyball, origin and progress of this game or sport equipment of the players. This part is also dedicated to sponsorship in sport as such, reasons for a sponsorship and its ways. The practical part deals with the preparation and organization of a hockeyball tournament. The preparation involves place, date, promotion and proposition of this tournament. You can also find here the rules of tournament, financial overview and many photos. The aim of the bachelor work is to use the practical and theoretical experiences, which I have gained at the Faculty of Education in Pilsen, and also to show, how to organize the tournament such that.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KTV) / Bachelor´s works (DPE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Miroslav_Hudak.pdfPlný text práce2,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HUDAK VP.pdfPosudek vedoucího práce567,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HUDAK OP.pdfPosudek oponenta práce727,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HUDAK.pdfPrůběh obhajoby práce252,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7116

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.