Title: Příprava a realizace vánočního turnaje v hokejbalu
Other Titles: Preparation and implementation of a Christmas Ball Hockey tournament
Authors: Hudák, Miroslav
Advisor: Valach, Petr
Referee: Benešová, Daniela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7116
Keywords: hokejbal;příprava turnaje;organizace turnaje;veřejnost;propagace
Keywords in different language: hockey;tournament preparation;organization of tournaments;public;promotion
Abstract: Tématem této bakalářské práce je,, Příprava a realzace vánočního turnaje v hokejbalu"Práce je rozdělena do dvou hlavních částí -. Teoretickou část a praktickou část. Teoretická část se zabývá pravidly hokejbal, původu a vývoji této hry nebo sportovní vybavení hráčů. Tato část je také věnována sponzoringu ve sportu jako takovém, důvody pro sponzorství a jeho způsobům. Praktická část se zabývá přípravou a organizaci turnaje v hokejbalu.Příprava zahrnuje místo, datum, propagaci a propozice tohoto turnaje. Můžete zde také najít pravidla turnaje a finanční přehled. Cílem bakalářské práce je využít praktické i teoretické zkušenosti, které jsem získal na Pedagogické fakultě v Plzni, a také ukázat, jak zorganizovat takový turnaj.
Abstract in different language: The topic of this bachelor thesis is ,,Preparation and organization of a hockeyball christmas tournament.? The thesis is divided into two main parts ? theoretical part and practical part. The theoratical part deals with the rules of hockeyball, origin and progress of this game or sport equipment of the players. This part is also dedicated to sponsorship in sport as such, reasons for a sponsorship and its ways. The practical part deals with the preparation and organization of a hockeyball tournament. The preparation involves place, date, promotion and proposition of this tournament. You can also find here the rules of tournament, financial overview and many photos. The aim of the bachelor work is to use the practical and theoretical experiences, which I have gained at the Faculty of Education in Pilsen, and also to show, how to organize the tournament such that.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Miroslav_Hudak.pdfPlný text práce2,17 MBAdobe PDFView/Open
HUDAK VP.pdfPosudek vedoucího práce567,08 kBAdobe PDFView/Open
HUDAK OP.pdfPosudek oponenta práce727,66 kBAdobe PDFView/Open
HUDAK.pdfPrůběh obhajoby práce252,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7116

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.