Název: Využití tréninkových prostředků pro rozvoj silových schopností hráčů ledního hokeje kategorie juniorů v přípravném období
Další názvy: Utilization of training resources for the development of strenght abilities ice hockey junior category in the preparatory period
Autoři: Vondryska, Roman
Vedoucí práce/školitel: Valach, Petr
Oponent: Charvát, Luboš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7120
Klíčová slova: silové schopnosti;junioři;lední hokej
Klíčová slova v dalším jazyce: power capabilities;juniors;ice hockey
Abstrakt: Touto prací jsem se snažil přiblížit problematiku rozvoje silových schopností hokejistů v přípravném období. Prostřednictvím praktických příkladů cvičení ukazujeme trenérům, hráčům a jiným pracovníkům, kteří se tímto tématem zabývají, směr, kterým se vydat pro správný rozvoj těchto schopností. Pro lepší pochopení vztahu uvnitř organismu uvádíme poznatky z vědních oborů jako je anatomie, fyziologie psychologie a sportovního tréninku.
Abstrakt v dalším jazyce: In this work I tried to bring the issue of power development skills of hockey players in pre-season. Through practical exercises show examples of coaches, players and other staff who deal with this issue which direction to go for the correct development of these skills. For a better understanding of the relationship within the organism present findings from disciplines such as anatomy, physiology, psychology and sports training.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Roman Vondryska.pdfPlný text práce1,91 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VONDRYSKA VP.pdfPosudek vedoucího práce628,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VONDRYSKA OP.pdfPosudek oponenta práce746,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VONDRYSKA.pdfPrůběh obhajoby práce403,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7120

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.