Název: Historie ledního hokeje v Kadani
Další názvy: History of Ice-hockey in Kadan
Autoři: Schönauer, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Valach, Petr
Oponent: Charvát, Luboš
Zeman, Radek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7129
Klíčová slova: lední hokej;historie;krajský přebor;I. hokejová liga;seniorský hokej;mládežnický hokej;ženský hokej
Klíčová slova v dalším jazyce: ice-hockey;history;regional league;1st ice-hockey league;senior hockey;junior hockey;women´s hockey
Abstrakt: Bakalařská práce zaměřená na historii hokeje v Kadani. Práce pojednává o úplných začátcích hokeje v Kadani a o jeho postupném vývoji. Informace obsažené v této práci popisují jednotlivé etapy vývoje seniorského, mládežnického a také, dnes v Kadani již zaniklého, ženského hokeje. V práci lze také nalézt několik fotografií dokumentujících historický vyvoj a stavbu zastřešeného stadionu.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor´s work is oriented on history Ice-hockey in Kadan. Work is about complete beginnings of ice-hockey in Kadan and his progress. Informations in this bachelor´s work describe each period of men´s, junior and women´s hockey. Women´s hockey is ended in Kadan. In this work you can find a few photographs about historical progress a and structure of Ice-rink.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace-Historie_ledniho_hokeje_v_Kadani_Lukas_Schonauer.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCHONAUER VP.pdfPosudek vedoucího práce572,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCHONAUER OP.pdfPosudek oponenta práce747,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCHONAUER.pdfPrůběh obhajoby práce225,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7129

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.