Title: Historie ledního hokeje v Kadani
Other Titles: History of Ice-hockey in Kadan
Authors: Schönauer, Lukáš
Advisor: Valach, Petr
Referee: Charvát, Luboš
Zeman, Radek
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7129
Keywords: lední hokej;historie;krajský přebor;I. hokejová liga;seniorský hokej;mládežnický hokej;ženský hokej
Keywords in different language: ice-hockey;history;regional league;1st ice-hockey league;senior hockey;junior hockey;women´s hockey
Abstract: Bakalařská práce zaměřená na historii hokeje v Kadani. Práce pojednává o úplných začátcích hokeje v Kadani a o jeho postupném vývoji. Informace obsažené v této práci popisují jednotlivé etapy vývoje seniorského, mládežnického a také, dnes v Kadani již zaniklého, ženského hokeje. V práci lze také nalézt několik fotografií dokumentujících historický vyvoj a stavbu zastřešeného stadionu.
Abstract in different language: Bachelor´s work is oriented on history Ice-hockey in Kadan. Work is about complete beginnings of ice-hockey in Kadan and his progress. Informations in this bachelor´s work describe each period of men´s, junior and women´s hockey. Women´s hockey is ended in Kadan. In this work you can find a few photographs about historical progress a and structure of Ice-rink.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace-Historie_ledniho_hokeje_v_Kadani_Lukas_Schonauer.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
SCHONAUER VP.pdfPosudek vedoucího práce572,78 kBAdobe PDFView/Open
SCHONAUER OP.pdfPosudek oponenta práce747,79 kBAdobe PDFView/Open
SCHONAUER.pdfPrůběh obhajoby práce225,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7129

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.