Název: Vývoj daňového systému ČR, sociální a ekonomické důsledky daňového systému
Další názvy: Development of Tax System in the CR, Social and Economic Consequences of Tax System
Autoři: Dvořáková, Vladěna
Vedoucí práce/školitel: Hejduková, Pavlína
Oponent: Augustinová, Hana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7172
Klíčová slova: daňový systém ČR;daň z příjmu fyzických osob;sazba daně;sociální a ekonomické důsledky
Klíčová slova v dalším jazyce: tax system of CR;tax on personal income;tax rate;social and economic consequences
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na vývoj daňového systému ČR, sociální a ekonomické důsledky daňového systému.Teoretická část práce se v první kapitole zabývá historií a vznikem daní. Dále je charakterizována daňová soustava ČR a její vývoj od roku 1993. Následuje definice jednotlivých daní, jejich základní náležitosti a nejdůležitější změny. V praktické části je proveden přehled nejdůležitějších změn u daně z příjmů fyzických osob v letech 1993 až 2012 a změny jsou demonstrovány na praktických příkladech. Na závěr je provedeno zhodnocení působení změn na jednotlivé poplatníky, sociální a ekonomické důsledky daňového systému.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the development of the tax system in the Czech Republic and on social and economic consequences of the tax system. The theoretical part of the work in the first chapter deals with the history and creation of taxes. Next part describes the tax system of the Czech Republic and its development since 1993. Then follow the definitions of particular taxes and their basic requisites and the most important changes. In the practical part is carried out the overview of the most important changes in the tax on personal income in the years 1993 - 2012 and these changes are demonstrated on the practical examples. Finally is carried out the evaluation of the effect of these changes on the taxpayers and social and economic consequences.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Dvorakova_Vladena.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dvorakova v.pdfPosudek vedoucího práce242,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dvorakova o.pdfPosudek oponenta práce543 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dvorakova ob.pdfPrůběh obhajoby práce270,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7172

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.