Title: Vývoj daňového systému ČR, sociální a ekonomické důsledky daňového systému
Other Titles: Development of Tax System in the CR, Social and Economic Consequences of Tax System
Authors: Dvořáková, Vladěna
Advisor: Hejduková, Pavlína
Referee: Augustinová, Hana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7172
Keywords: daňový systém ČR;daň z příjmu fyzických osob;sazba daně;sociální a ekonomické důsledky
Keywords in different language: tax system of CR;tax on personal income;tax rate;social and economic consequences
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na vývoj daňového systému ČR, sociální a ekonomické důsledky daňového systému.Teoretická část práce se v první kapitole zabývá historií a vznikem daní. Dále je charakterizována daňová soustava ČR a její vývoj od roku 1993. Následuje definice jednotlivých daní, jejich základní náležitosti a nejdůležitější změny. V praktické části je proveden přehled nejdůležitějších změn u daně z příjmů fyzických osob v letech 1993 až 2012 a změny jsou demonstrovány na praktických příkladech. Na závěr je provedeno zhodnocení působení změn na jednotlivé poplatníky, sociální a ekonomické důsledky daňového systému.
Abstract in different language: This thesis is focused on the development of the tax system in the Czech Republic and on social and economic consequences of the tax system. The theoretical part of the work in the first chapter deals with the history and creation of taxes. Next part describes the tax system of the Czech Republic and its development since 1993. Then follow the definitions of particular taxes and their basic requisites and the most important changes. In the practical part is carried out the overview of the most important changes in the tax on personal income in the years 1993 - 2012 and these changes are demonstrated on the practical examples. Finally is carried out the evaluation of the effect of these changes on the taxpayers and social and economic consequences.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Dvorakova_Vladena.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Dvorakova v.pdfPosudek vedoucího práce242,65 kBAdobe PDFView/Open
Dvorakova o.pdfPosudek oponenta práce543 kBAdobe PDFView/Open
Dvorakova ob.pdfPrůběh obhajoby práce270,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7172

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.