Title: Účetní a daňová specifika hospodaření vybraného sportovního klubu
Other Titles: Accounting and tax specifics of the particular of the selected sport club
Authors: Henrichová, Jitka
Advisor: Zborková, Jitka
Referee: Hruška, Zdeněk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7182
Keywords: občanské sdružení;hospodaření sportovního klubu;účtování vybraného turnaje
Keywords in different language: civic association;management of sport club;statement of account of a selected tournament
Abstract: Předložená práce se zabývá hospodařením občanského sdružení Tělovýchovné jednoty HBC ŠKODA Plzeň - oddíl hokejbalu. Rozebírá neziskový sektor obecně a právní aspekty vzniku občanských sdružení. V další části je představen oddíl hokejbalu a především jeho hospodaření. Následuje účtování vybrané akce - mezinárodní hokejbalový turnaj veteránů - vyúčtování dotace na turnaj. Na závěr jsou uvedeny možnosti, jak udržet stejné či vyšší příjmy pro hospodaření oddílu.
Abstract in different language: Submitted work is focused on a management of civil association ?Telovychovna jednota? HBC SKODA PLZEN - the ball hockey club. Generally it concerns with a nonprofitable section and a legal aspect of the association origin. In another part there is introduced the ball hockey club and above all it´s management. It follows the accounting of a selected event - international ball hockey tournament for veterans - statement of account of donations for this tournament. In conclusion there are stated the possibilities how to maintain or increase the income for the club management.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Jitka Henrichova K10B0122K.pdfPlný text práce807,41 kBAdobe PDFView/Open
Henrichova ved.PDFPosudek vedoucího práce735,76 kBAdobe PDFView/Open
Henrichova opon.PDFPosudek oponenta práce743,81 kBAdobe PDFView/Open
Henrichova.PDFPrůběh obhajoby práce283,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7182

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.