Název: Účetní a daňová specifika hospodaření vybraného sportovního klubu
Další názvy: Accounting and tax specifics of the particular of the selected sport club
Autoři: Henrichová, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Zborková, Jitka
Oponent: Hruška, Zdeněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7182
Klíčová slova: občanské sdružení;hospodaření sportovního klubu;účtování vybraného turnaje
Klíčová slova v dalším jazyce: civic association;management of sport club;statement of account of a selected tournament
Abstrakt: Předložená práce se zabývá hospodařením občanského sdružení Tělovýchovné jednoty HBC ŠKODA Plzeň - oddíl hokejbalu. Rozebírá neziskový sektor obecně a právní aspekty vzniku občanských sdružení. V další části je představen oddíl hokejbalu a především jeho hospodaření. Následuje účtování vybrané akce - mezinárodní hokejbalový turnaj veteránů - vyúčtování dotace na turnaj. Na závěr jsou uvedeny možnosti, jak udržet stejné či vyšší příjmy pro hospodaření oddílu.
Abstrakt v dalším jazyce: Submitted work is focused on a management of civil association ?Telovychovna jednota? HBC SKODA PLZEN - the ball hockey club. Generally it concerns with a nonprofitable section and a legal aspect of the association origin. In another part there is introduced the ball hockey club and above all it´s management. It follows the accounting of a selected event - international ball hockey tournament for veterans - statement of account of donations for this tournament. In conclusion there are stated the possibilities how to maintain or increase the income for the club management.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Jitka Henrichova K10B0122K.pdfPlný text práce807,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Henrichova ved.PDFPosudek vedoucího práce735,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Henrichova opon.PDFPosudek oponenta práce743,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Henrichova.PDFPrůběh obhajoby práce283,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7182

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.