Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHejduková, Pavlína
dc.contributor.authorMartínková, Alena
dc.contributor.refereePešková, Kateřina
dc.date.accepted2013-06-10
dc.date.accessioned2014-02-06T12:28:18Z
dc.date.available2012-08-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:28:18Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-03
dc.identifier52037
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7186
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce je zaměřena na porovnání daňové soustavy ČR, Německa a Slovenska. Jsou zde vysvětleny daňové pojmy, následuje charakteristika daňových soustav jednotlivých států, ve které jsou popsány náležitosti daní a mechanizmy jejich výběru. Komparace daňových systémů je obsažena v další části, kde jsou porovnány rozdíly v konstrukcích daní. Je zde rovněž uvedeno rozpočtové určení výnosů daní jednotlivých států. Daňové zatížení poplatníků je nejen porovnáno v čase za pomoci statistických údajů předchozích zdaňovacích období, ale je především analyzováno pomocí modelových příkladů. Na základě těchto příkladů je provedeno zhodnocení daňové politiky jednotlivých států a její dopad na poplatníky.cs
dc.format78 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=52037-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdaňová soustavacs
dc.subjectdaňové náležitostics
dc.subjectpřímé daněcs
dc.subjectnepřímá daňcs
dc.subjectdaňové zatíženícs
dc.titlePorovnání daňové soustavy ČR, Německa a Slovenskacs
dc.title.alternativeComparison of tax systems in the Czech Republic, Germany and Slovakiaen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra financí a účetnictvícs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedPresented thesis isfocused on comparisonbetween tax system in the Czech Republic, Germany and Slovakia. In thebeginningthere are some tax termsexplainedfollowed by decsribtionof tax systemsofeachstate in which are describedessentialsoftaxes and methodsoftaxesselecion. Comparisonof tax systemsiscontained in nextsection, wherediffernces in tax structures are compared. Budget allocationof tax revenueofeachstateisalsoindicated in thissection. Tax burden on taxpayersis not onlycompared in timeusingstatistical data ofpreviousetaxable period but also and foremostisanalyzedusing model cases. Based on these examples, anevaluationof tax policyofeachstate and itsimpact on taxpayersis made.en
dc.subject.translatedtaxation systemen
dc.subject.translatedtax termsen
dc.subject.translateddirect taxen
dc.subject.translatedtax burdenen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
martinkova.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
martinkova.pdf(1).pdfPosudek vedoucího práce917,66 kBAdobe PDFView/Open
martinkova.pdf(2).pdfPosudek oponenta práce629,06 kBAdobe PDFView/Open
martinkova0003.PDFPrůběh obhajoby práce147,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7186

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.