Název: Investování do podílových fondů
Další názvy: Investing in shares funds
Autoři: Pešek, Marek
Vedoucí práce/školitel: Karlovec, Karel
Oponent: Kunešová, Hana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7191
Klíčová slova: kolektivní investování;podílové fondy;privatizace;výkonnost fondů
Klíčová slova v dalším jazyce: collective investment;shares funds;privatization;fund performance
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá tématikou podílových fondů. Obecně charakterizuje kolektivní investování se zaměřením na podílové fondy. Sleduje počátky vývoje kolektivního investování ve světě a v České republice. Dále se podrobně věnuje privatizaci a současnému stavu trhu podílových fondů v České republice. Zabývá se nabídkou Investiční společnosti ČSOB Asset Management, a.s. a zhodnocuje výkonnost vybraných podílových fondů ve srovnání s porovnatelnými fondy předních investičních společností v České republice.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with themes of shares funds. Generally characterizes collective investment with a focus on shares funds. Traces early development of collective investment in the world and the Czech Republic. Also closely examines privatization and current state of market mutual funds in the Czech Republic. It deals with offer of Investment company CSOB Asset Management, a.s and evaluates the performance of selected mutual funds, compared with comparable funds leading investment companies in the Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Marek Pesek K07394.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pesek.pdfPosudek vedoucího práce741,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pesek.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pesek.PDFPrůběh obhajoby práce159,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7191

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.