Title: Investování do podílových fondů
Other Titles: Investing in shares funds
Authors: Pešek, Marek
Advisor: Karlovec, Karel
Referee: Kunešová, Hana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7191
Keywords: kolektivní investování;podílové fondy;privatizace;výkonnost fondů
Keywords in different language: collective investment;shares funds;privatization;fund performance
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tématikou podílových fondů. Obecně charakterizuje kolektivní investování se zaměřením na podílové fondy. Sleduje počátky vývoje kolektivního investování ve světě a v České republice. Dále se podrobně věnuje privatizaci a současnému stavu trhu podílových fondů v České republice. Zabývá se nabídkou Investiční společnosti ČSOB Asset Management, a.s. a zhodnocuje výkonnost vybraných podílových fondů ve srovnání s porovnatelnými fondy předních investičních společností v České republice.
Abstract in different language: This work deals with themes of shares funds. Generally characterizes collective investment with a focus on shares funds. Traces early development of collective investment in the world and the Czech Republic. Also closely examines privatization and current state of market mutual funds in the Czech Republic. It deals with offer of Investment company CSOB Asset Management, a.s and evaluates the performance of selected mutual funds, compared with comparable funds leading investment companies in the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marek Pesek K07394.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
pesek.pdfPosudek vedoucího práce741,32 kBAdobe PDFView/Open
pesek.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
pesek.PDFPrůběh obhajoby práce159,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7191

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.