Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZborková, Jitka
dc.contributor.authorCelerýnová, Soňa
dc.contributor.refereeLukeš, Jan
dc.date.accepted2013-06-07
dc.date.accessioned2014-02-06T12:28:05Z-
dc.date.available2012-10-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:28:05Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-03
dc.identifier53038
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7197
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na kreativní účetnictví a možnosti jeho použití v rámci české účetní legislativy. V práci je vymezen pojem kreativní účetnictví, motivace k jeho použití a prevence. Kapitola o prevenci je rozdělena do tří částí. První z nich je využití flexibility právních předpisů, druhou je porušení věrného a poctivého obrazu účetnictví a třetí se zabývá nelegálními podvody. Dále se tato práce zabývá technikami kreativního účetnictví, které jsou rozděleny do tří kategorií. Těmito kategoriemi jsou window dressing, mimobilanční finacování a earnings management. Jednotlivé techniky jsou popsány a zobrazeny na ilustrativních příkladech. Kapitola o legislativě České republiky upravující účetnictví vymezuje pojem věrného a poctivého obrazu účetnictví a povinnosti při vedení účetnictví. V práci je zhodnoceno hospodaření vybrané společnosti z insolvenčního rejstříku.cs
dc.format64 s. (80 258 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkreativní účetnictvícs
dc.subjectvěrný a poctivý obraz účetnictvícs
dc.subjectwindow dressingcs
dc.subjectleasingcs
dc.subjectearning managementcs
dc.subjectincome smoothingcs
dc.subjectbig bathcs
dc.titleKreativní účetnictví v podmínkách české účetní legislativycs
dc.title.alternativeCreative accounting in the Czech accounting legislationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra financí a účetnictvícs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis is focused on creative accounting and the possibilities for its use within the Czech accounting legislation. In the thesis there is defined the term of creative accounting, the motivation for its use and the prevention. The chapter about the prevention is divided into three parts. The first of them is about the use of flexibility of legal rules, the second part is about breaking the true and fair view of accounting and the third one deals with illegal frauds. Then this thesis deals with techniques of creative accounting which are divided into three categories. These categories are window dressing, off-balance sheet and earnings management. Individual techniques are described and shown in illustrative examples. The chapter about the legislation of the Czech Republic which adapts accounting defines the term of true and fair view of accounting and the responsibilities during running accounting. In the thesis there is evaluated the management of the company chosen from insolvency register.en
dc.subject.translatedcreative accountingen
dc.subject.translatedtrue and fair viewen
dc.subject.translatedwindow dressingen
dc.subject.translatedleasingen
dc.subject.translatedearning managementen
dc.subject.translatedincome smoothingen
dc.subject.translatedbig bathen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Celerynova.pdfPlný text práce6,88 MBAdobe PDFView/Open
celerynova.pdfPosudek vedoucího práce681,86 kBAdobe PDFView/Open
celerynova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce560,83 kBAdobe PDFView/Open
celerynova.PDFPrůběh obhajoby práce193,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7197

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.