Title: Vývoj majetkových daní od roku 1989 po současnost
Other Titles: The development of properties duties since 1989 till nowadays
Authors: Grünová, Aneta
Advisor: Singerová, Jitka
Referee: Kolářová, Libuše
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7200
Keywords: majetkové daně;daň dědická;daň darovací;analýza;výnosnost;platební morálka;daň z převodu nemovitosti
Keywords in different language: property duties;inheritance tax;gift tax;analysis;profitability;morality of payers;property transfer tax
Abstract: Bakalářská práce s názvem "Vývoj majetkových daní od roku 1989 po současnost" se dělí na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je především věnována historickému vývoji daňových zákonů až po jejich aktuální znění. Praktická část hodnotí vývoj majetkových daní, tj. daň dědickou, daň darovací a daň z převodu nemovitostí v období let 1993 - 2012, a to analýzou dostupných dat. Analýza používá interní zdroje a rozebírá danou problematiku hlouběji, než jsou dostupné zdroje externího uživatele. Výsledná data ukazují výnosnost jednotlivých daní a hodnotí platební morálku poplatníků.
Abstract in different language: The bachelor thesis named "The development of property duties since 1989 till nowadays" is divided into the theoretical and the practical part. The theoretical part is focused on the historical development of tax laws to their actual wording. The practical part evaluates the development of property dutin (inheritance tax, the gift tax and the property transfer tax) with the analysis of available data during years 1993- 2012. For analysis the internal data from local state office was used which are deeper than the data which are available for external users. The resulting data shows the profitability of each tax and examines the morality of payers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Aneta_Grunova.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
grunova.pdfPosudek vedoucího práce595,01 kBAdobe PDFView/Open
grunova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce554,1 kBAdobe PDFView/Open
grunova.PDFPrůběh obhajoby práce215,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7200

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.