Název: Vývoj majetkových daní od roku 1989 po současnost
Další názvy: The development of properties duties since 1989 till nowadays
Autoři: Grünová, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Singerová, Jitka
Oponent: Kolářová, Libuše
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7200
Klíčová slova: majetkové daně;daň dědická;daň darovací;analýza;výnosnost;platební morálka;daň z převodu nemovitosti
Klíčová slova v dalším jazyce: property duties;inheritance tax;gift tax;analysis;profitability;morality of payers;property transfer tax
Abstrakt: Bakalářská práce s názvem "Vývoj majetkových daní od roku 1989 po současnost" se dělí na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je především věnována historickému vývoji daňových zákonů až po jejich aktuální znění. Praktická část hodnotí vývoj majetkových daní, tj. daň dědickou, daň darovací a daň z převodu nemovitostí v období let 1993 - 2012, a to analýzou dostupných dat. Analýza používá interní zdroje a rozebírá danou problematiku hlouběji, než jsou dostupné zdroje externího uživatele. Výsledná data ukazují výnosnost jednotlivých daní a hodnotí platební morálku poplatníků.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis named "The development of property duties since 1989 till nowadays" is divided into the theoretical and the practical part. The theoretical part is focused on the historical development of tax laws to their actual wording. The practical part evaluates the development of property dutin (inheritance tax, the gift tax and the property transfer tax) with the analysis of available data during years 1993- 2012. For analysis the internal data from local state office was used which are deeper than the data which are available for external users. The resulting data shows the profitability of each tax and examines the morality of payers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Aneta_Grunova.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
grunova.pdfPosudek vedoucího práce595,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
grunova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce554,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
grunova.PDFPrůběh obhajoby práce215,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7200

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.