Title: Analýza účetního systému a hospodaření vybraného podniku
Other Titles: The analysis of the accounting system and economy of selected company
Authors: Havelková, Kristýna
Advisor: Zborková, Jitka
Referee: Lukeš, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7201
Keywords: účetní systém;finanční analýza;poměrové ukazatele;Benea s. r. o.
Keywords in different language: accounting systém;financial analysis;ratios;Benea s. r. o.
Abstract: Bakalářská práce se zabývá metodickými prvky účetnictví, vybranými oblastmi vnitropodnikového účetnictví a finanční analýzou s důrazem na poměrové ukazatele. Teoretická část je poté aplikována na společnost Benea s. r. o. a její vývoj za poslední tři roky a srovnání se dvěma pekárnami.
Abstract in different language: This thesis deals with the methodological elements of accounting, selected areas of internal accounting and financial analysis with focusing on ratios. The theoretical part is then applied to the company Benea Ltd. and its development over the last three years and compared with two bakeries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analyza ucetniho systemu a hospodareni vybraneho podniku.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
havelkova.pdfPosudek vedoucího práce641,31 kBAdobe PDFView/Open
havelkova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce599,45 kBAdobe PDFView/Open
havelkova.PDFPrůběh obhajoby práce223,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7201

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.