Název: Analýza účetního systému a hospodaření vybraného podniku
Další názvy: The analysis of the accounting system and economy of selected company
Autoři: Havelková, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Zborková, Jitka
Oponent: Lukeš, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7201
Klíčová slova: účetní systém;finanční analýza;poměrové ukazatele;Benea s. r. o.
Klíčová slova v dalším jazyce: accounting systém;financial analysis;ratios;Benea s. r. o.
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá metodickými prvky účetnictví, vybranými oblastmi vnitropodnikového účetnictví a finanční analýzou s důrazem na poměrové ukazatele. Teoretická část je poté aplikována na společnost Benea s. r. o. a její vývoj za poslední tři roky a srovnání se dvěma pekárnami.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the methodological elements of accounting, selected areas of internal accounting and financial analysis with focusing on ratios. The theoretical part is then applied to the company Benea Ltd. and its development over the last three years and compared with two bakeries.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Analyza ucetniho systemu a hospodareni vybraneho podniku.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
havelkova.pdfPosudek vedoucího práce641,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
havelkova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce599,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
havelkova.PDFPrůběh obhajoby práce223,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7201

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.