Title: Finanční analýza podniku BERGER BETON spol. s r.o.
Other Titles: Financial analysis of the company BERGER BETON spol. s r.o.
Authors: Kotrlíková, Lenka
Advisor: Singerová, Jitka
Referee: Kalina, Milan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7208
Keywords: finanční analýza;horizontální analýza;vertikální analýza;rozdílové ukazatele;poměrové ukazatele;bankrotní modely;bonitní modely
Keywords in different language: financial analysis;horizontal analysis;vertical analysis;differential indicators;financial ratios;bankruptcy models;credit scoring models
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na oblast finanční analýzy, kterou zpracovává teoreticky i prakticky. V teoretické části vychází z obecně platných postupů a metod finanční analýzy, v praktické části pak tyto metody aplikuje na konkrétním zvoleném podniku BERGER BETON spol. s r.o. Práce uvádí i celkové zhodnocení finanční situace a doporučení podniku do budoucího podnikání.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the financial analysis. This analysis processes theoretically and practically. The theoretical part is based on generally accepted practices and methods of the financial analysis. In the practical part of these methods applied to the real company BERGER BETON spol. s r.o. The thesis presents an overall assessment of the financial situation of the company and also gives the company advice to other future business.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
kotrlikova.pdfPosudek vedoucího práce637,02 kBAdobe PDFView/Open
kotrlikova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce618,41 kBAdobe PDFView/Open
Kotrlikova.PDFPrůběh obhajoby práce134,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7208

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.