Název: Finanční analýza podniku BERGER BETON spol. s r.o.
Další názvy: Financial analysis of the company BERGER BETON spol. s r.o.
Autoři: Kotrlíková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Singerová, Jitka
Oponent: Kalina, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7208
Klíčová slova: finanční analýza;horizontální analýza;vertikální analýza;rozdílové ukazatele;poměrové ukazatele;bankrotní modely;bonitní modely
Klíčová slova v dalším jazyce: financial analysis;horizontal analysis;vertical analysis;differential indicators;financial ratios;bankruptcy models;credit scoring models
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na oblast finanční analýzy, kterou zpracovává teoreticky i prakticky. V teoretické části vychází z obecně platných postupů a metod finanční analýzy, v praktické části pak tyto metody aplikuje na konkrétním zvoleném podniku BERGER BETON spol. s r.o. Práce uvádí i celkové zhodnocení finanční situace a doporučení podniku do budoucího podnikání.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the financial analysis. This analysis processes theoretically and practically. The theoretical part is based on generally accepted practices and methods of the financial analysis. In the practical part of these methods applied to the real company BERGER BETON spol. s r.o. The thesis presents an overall assessment of the financial situation of the company and also gives the company advice to other future business.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kotrlikova.pdfPosudek vedoucího práce637,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kotrlikova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce618,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kotrlikova.PDFPrůběh obhajoby práce134,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7208

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.