Název: Oceňování, účtování a vykazování biologických aktiv a zemědělské produkce
Další názvy: Valuation, accounting and reporting of biological assets and agricultural production
Autoři: Mlynaříková, Silvia
Vedoucí práce/školitel: Hinke, Jana
Oponent: Nosek, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7211
Klíčová slova: biologická aktiva;zemědělská produkce;kalkulace nákladů;zemědělství
Klíčová slova v dalším jazyce: biological assets;agricultural production;cost model;agriculture
Abstrakt: Předmětem této bakalářské práce je problematika oceňování, účtování a vykazování biologických aktiv a zemědělské produkce v podmínkách českého účetnictví. Práce v úvodní části definuje základní pojmy, klasifikuje biologická aktiva a zemědělskou produkci. Hlavní část se věnuje rozboru způsobu oceňování, účtování a vykazování zemědělské činnosti na teoretické úrovni a následně analyzuje praktický postup zvolený vybranou zemědělskou společnosti ProKlas, s. r. o. Závěr práce je zaměřen na celkové zhodnocení zvolených postupů a doporučení pro účetní jednotku.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this thesis is the issue of valuation, accounting and reporting biological assets and agricultural production in terms of Czech accounting. The first part of the thesis defines basic terms, classifies biological assets and agricultural production. Its main part discusses ways of valuation, accounting and reporting agricultural activity in theory. ProKlas, s. r. o. was chosen as an example and with its help there are demonstrated practical procedures. The last part of the thesis is focused on overall evaluation of chosen procedures and recommendations to the entity.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFÚ) / Bachelor´s works (DFA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Mlynarikova_Silvia.pdfPlný text práce1,91 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
mlynarikova.pdfPosudek vedoucího práce604,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
mlynarikova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce539,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
mlynarikova.PDFPrůběh obhajoby práce163,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7211

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.