Title: Oceňování, účtování a vykazování biologických aktiv a zemědělské produkce
Other Titles: Valuation, accounting and reporting of biological assets and agricultural production
Authors: Mlynaříková, Silvia
Advisor: Hinke, Jana
Referee: Nosek, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7211
Keywords: biologická aktiva;zemědělská produkce;kalkulace nákladů;zemědělství
Keywords in different language: biological assets;agricultural production;cost model;agriculture
Abstract: Předmětem této bakalářské práce je problematika oceňování, účtování a vykazování biologických aktiv a zemědělské produkce v podmínkách českého účetnictví. Práce v úvodní části definuje základní pojmy, klasifikuje biologická aktiva a zemědělskou produkci. Hlavní část se věnuje rozboru způsobu oceňování, účtování a vykazování zemědělské činnosti na teoretické úrovni a následně analyzuje praktický postup zvolený vybranou zemědělskou společnosti ProKlas, s. r. o. Závěr práce je zaměřen na celkové zhodnocení zvolených postupů a doporučení pro účetní jednotku.
Abstract in different language: The subject of this thesis is the issue of valuation, accounting and reporting biological assets and agricultural production in terms of Czech accounting. The first part of the thesis defines basic terms, classifies biological assets and agricultural production. Its main part discusses ways of valuation, accounting and reporting agricultural activity in theory. ProKlas, s. r. o. was chosen as an example and with its help there are demonstrated practical procedures. The last part of the thesis is focused on overall evaluation of chosen procedures and recommendations to the entity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Mlynarikova_Silvia.pdfPlný text práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
mlynarikova.pdfPosudek vedoucího práce604,32 kBAdobe PDFView/Open
mlynarikova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce539,65 kBAdobe PDFView/Open
mlynarikova.PDFPrůběh obhajoby práce163,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7211

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.