Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHruška, Zdeněk
dc.contributor.authorMorongová, Lucie
dc.contributor.refereeBurešová, Veronika
dc.date.accepted2013-06-10
dc.date.accessioned2014-02-06T12:28:19Z-
dc.date.available2012-10-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:28:19Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-03
dc.identifier53118
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7212
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na hospodaření města Tachov, v letech 2008 ? 2012. Cílem práce je zhodnotit skutečné příjmy a výdaje města Tachov, v konkrétním období, a zároveň ze získaných poznatků navrhnout možnosti k případnému zlepšení hospodaření. Práce je rozdělena na dvě části a to část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou vymezeny pojmy obec a kraj a dále jsou zde shrnuty základní informace o financování územní samosprávy v ČR. Praktické část navazuje na teoretickou a je zde provedena analýza hospodaření města Tachov. Jako hlavní výkazy k provedení této analýzy byly použity rozpočty a závěrečné účty města Tachov v letech 2008 ? 2012. V závěru práce je zhodnocení dosavadního hospodaření města Tachov s návrhem na zlepšení hospodaření a predikcí vývoje hospodaření následujícího roku.cs
dc.format67 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectobeccs
dc.subjectúzemní samosprávacs
dc.subjectrozpočet obcecs
dc.subjectfinancování obcecs
dc.titleFinanční hospodaření konkrétního městacs
dc.title.alternativeFinancial management of a particular townen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra financí a účetnictvícs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis is focused on the economy of Tachov in the years 2008 - 2012. The aim of the thesis is to evaluate the actual incomes and expenses of Tachov in a particular period and to propose several suggestions how to achieve higher efficiency of the administration. The thesis is divided into two parts: a theoretical part and a practical part. In the theoretical part we define administrative units, provinces and countries, and provide information on their funding. In the practical part which follows the theoretical part we give an analysis of the economy of Tachov. As the underlying source of data we use budgets and final accounts of Tachov from years 2008 - 2012. In the conclusion we evaluate the current economy of Tachov and propose possible optimizations and prediction of the development for the following year.en
dc.subject.translatedmunicipalityen
dc.subject.translatedlocal governmenten
dc.subject.translatedburget of municipalityen
dc.subject.translatedfunding of municipalityen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_MORONGOVA_Lucie.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
morongova.pdfPosudek vedoucího práce606,18 kBAdobe PDFView/Open
morongova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce630,94 kBAdobe PDFView/Open
morongova.PDFPrůběh obhajoby práce151,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7212

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.