Title: Ekologické daně jako nástroj environmentální politiky státu
Other Titles: Environmental taxes as an instrument of State environmental policy
Authors: Nachtman, Lukáš
Advisor: Hruška, Zdeněk
Referee: Soukupová, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7213
Keywords: ekologická daň;environmentální politika;životní prostředí;ekologická daňová reforma
Keywords in different language: ecological tax;environmental policy;environment;ecological tax reform
Abstract: Práce pojednává o problematice ekologických daní v České republice v kontextu environmentální politiky. Na základě dotazníkové šetření je zhodnocen dopad těchto daní na podnikatelský sektor. Pro komplexní přehled podává práce i stručný exkurz do daňové soustavy ČR a probíhající ekologické daňové reformy. Environmentální politika a ekologické daně jsou dále porovnány se současným německým a japonským modelem. Praktická část je věnována analýze environmentální politiky společnosti Daikin Industries Czech Republic s.r.o.
Abstract in different language: Thesis discusses problems of ecological taxes in Czech Republic in context of environmental policy. Based on questionnaire survey is evaluated impact of these taxes on enterprise sector. For complex overview presents thesis short excursion to Czech taxation system and progressing ecological tax reform too. Environmental policy and ecological taxes are comparing with actual German and Japan model. Practical part describes analysis of environmental policy of Daikin Industries Czech Republic s.r.o.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Nachtman.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
nachtman.pdfPosudek vedoucího práce613,29 kBAdobe PDFView/Open
nachtman.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce685,55 kBAdobe PDFView/Open
nachtman.PDFPrůběh obhajoby práce159,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7213

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.