Název: Ekologické daně jako nástroj environmentální politiky státu
Další názvy: Environmental taxes as an instrument of State environmental policy
Autoři: Nachtman, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Hruška, Zdeněk
Oponent: Soukupová, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7213
Klíčová slova: ekologická daň;environmentální politika;životní prostředí;ekologická daňová reforma
Klíčová slova v dalším jazyce: ecological tax;environmental policy;environment;ecological tax reform
Abstrakt: Práce pojednává o problematice ekologických daní v České republice v kontextu environmentální politiky. Na základě dotazníkové šetření je zhodnocen dopad těchto daní na podnikatelský sektor. Pro komplexní přehled podává práce i stručný exkurz do daňové soustavy ČR a probíhající ekologické daňové reformy. Environmentální politika a ekologické daně jsou dále porovnány se současným německým a japonským modelem. Praktická část je věnována analýze environmentální politiky společnosti Daikin Industries Czech Republic s.r.o.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis discusses problems of ecological taxes in Czech Republic in context of environmental policy. Based on questionnaire survey is evaluated impact of these taxes on enterprise sector. For complex overview presents thesis short excursion to Czech taxation system and progressing ecological tax reform too. Environmental policy and ecological taxes are comparing with actual German and Japan model. Practical part describes analysis of environmental policy of Daikin Industries Czech Republic s.r.o.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Nachtman.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
nachtman.pdfPosudek vedoucího práce613,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
nachtman.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce685,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
nachtman.PDFPrůběh obhajoby práce159,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7213

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.