Title: Přechod daňové evidence na vedení účetnictví
Other Titles: Transition from the tax records to accounting
Authors: Nechvátalová, Stanislava
Advisor: Zborková, Jitka
Referee: Lukeš, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7214
Keywords: daňová evidence;přechodový můstek;účetnictví
Keywords in different language: tax record;bridge transition;bookkeeping
Abstract: Předložená práce se zabývá problematikou přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví. V teoretické části jsou definovány jednotlivé možnosti evidence podnikatelské činnosti v České republice, kterou jsou nadále blíže charakterizovány. Jsou zde uvedeny právní normy, které upravují evidence podnikání. Práce se pak zabývá popisem procesu přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví a jeho legislativní vymezení. V praktické části se práce zabývá představením podnikatele, jeho historií. Následně práce objasňuje důvody nově vzniklé společnosti s. r. o. a je proveden převodový můstek. Následně jsou zde rozebírány formuláře závěrky. V závěru práce nalezneme doporučení a porovnání výhod a nevýhod daňové evidence a nově vzniklé společnosti.
Abstract in different language: The submitted paper focuses on the issue of transition from tax record to bookkeeping. The theoretical part defines the various possibilities of business records in the Czech Republic which are then further characterised. Also legal norms regulating business records are presented. The author goes on to describe the process of transition from tax record to bookkeeping and its legislative definition. In the practical part the author introduces an entrepreneur, his biography. Then he clarifies the reasons for setting up a newly established company ltd. and the bridge transition. This is followed by an analysis of financial statement forms. The final part of the paper gives recommendations on and comparison of advantages and disadvantages of tax record and newly established company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP,Nechvatalova.pdfPlný text práce3,56 MBAdobe PDFView/Open
nechvatalova.pdfPosudek vedoucího práce627,27 kBAdobe PDFView/Open
nechvatalova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce563,74 kBAdobe PDFView/Open
nechvatalova.PDFPrůběh obhajoby práce148,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7214

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.