Název: Přechod daňové evidence na vedení účetnictví
Další názvy: Transition from the tax records to accounting
Autoři: Nechvátalová, Stanislava
Vedoucí práce/školitel: Zborková, Jitka
Oponent: Lukeš, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7214
Klíčová slova: daňová evidence;přechodový můstek;účetnictví
Klíčová slova v dalším jazyce: tax record;bridge transition;bookkeeping
Abstrakt: Předložená práce se zabývá problematikou přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví. V teoretické části jsou definovány jednotlivé možnosti evidence podnikatelské činnosti v České republice, kterou jsou nadále blíže charakterizovány. Jsou zde uvedeny právní normy, které upravují evidence podnikání. Práce se pak zabývá popisem procesu přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví a jeho legislativní vymezení. V praktické části se práce zabývá představením podnikatele, jeho historií. Následně práce objasňuje důvody nově vzniklé společnosti s. r. o. a je proveden převodový můstek. Následně jsou zde rozebírány formuláře závěrky. V závěru práce nalezneme doporučení a porovnání výhod a nevýhod daňové evidence a nově vzniklé společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted paper focuses on the issue of transition from tax record to bookkeeping. The theoretical part defines the various possibilities of business records in the Czech Republic which are then further characterised. Also legal norms regulating business records are presented. The author goes on to describe the process of transition from tax record to bookkeeping and its legislative definition. In the practical part the author introduces an entrepreneur, his biography. Then he clarifies the reasons for setting up a newly established company ltd. and the bridge transition. This is followed by an analysis of financial statement forms. The final part of the paper gives recommendations on and comparison of advantages and disadvantages of tax record and newly established company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP,Nechvatalova.pdfPlný text práce3,56 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
nechvatalova.pdfPosudek vedoucího práce627,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
nechvatalova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce563,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
nechvatalova.PDFPrůběh obhajoby práce148,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7214

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.