Title: Účetní a daňová specifika hospodaření vybraného sportovního klubu
Other Titles: Accounting and Tax Specifications of a Chosen Sport Club
Authors: Pillmannová, Tereza
Advisor: Zborková, Jitka
Referee: Nosek, Bohumil
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7217
Keywords: sportovní klub;občanské sdružení;hospodaření sportovního klubu;hodnocení vybrané investice
Keywords in different language: sport club;unincorporated association;economy of sport club;evaluation of chosen investment
Abstract: Předložená práce se zabývá hospodařením sportovního klubu - Volejbalový klub Rokycany. První část práce je věnována základním charakteristikám sportovních klubů, které mají právní formu občanské sdružení. Dále práce popisuje jejich hospodaření, účetní a daňová specifika. Druhá část práce se zabývá Volejbalovým klubem Rokycany, především jeho hospodařením a hodnocením vybrané investice - výstavby multifunkčního hřiště. Na závěr jsou uvedeny možnosti financování této investice a další návrhy pro zlepšení celkové situace klubu.
Abstract in different language: The thesis deals with economy of a sport club - Volleyball Club Rokycany. The first part of the thesis is dedicated to basic characteristics of sport clubs that are legally considered as unincorporated associations. Further, the thesis describes their economy, and their accounting and tax specifications. The second part of the thesis treats the Volleyball Club Rokycany, particularly its economy and evaluation of a chosen investment - a multifunctional sports ground construction. Finally, possibilities for the investment financing and other suggestions for general amelioration of the club?s situation are presented.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Pillmannova_Tereza.pdfPlný text práce739,88 kBAdobe PDFView/Open
pillmannova.pdfPosudek vedoucího práce619,49 kBAdobe PDFView/Open
pillmannova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce706,14 kBAdobe PDFView/Open
pilmanova.PDFPrůběh obhajoby práce185,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7217

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.