Název: Účetní a daňová specifika hospodaření vybraného sportovního klubu
Další názvy: Accounting and Tax Specifications of a Chosen Sport Club
Autoři: Pillmannová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Zborková, Jitka
Oponent: Nosek, Bohumil
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7217
Klíčová slova: sportovní klub;občanské sdružení;hospodaření sportovního klubu;hodnocení vybrané investice
Klíčová slova v dalším jazyce: sport club;unincorporated association;economy of sport club;evaluation of chosen investment
Abstrakt: Předložená práce se zabývá hospodařením sportovního klubu - Volejbalový klub Rokycany. První část práce je věnována základním charakteristikám sportovních klubů, které mají právní formu občanské sdružení. Dále práce popisuje jejich hospodaření, účetní a daňová specifika. Druhá část práce se zabývá Volejbalovým klubem Rokycany, především jeho hospodařením a hodnocením vybrané investice - výstavby multifunkčního hřiště. Na závěr jsou uvedeny možnosti financování této investice a další návrhy pro zlepšení celkové situace klubu.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with economy of a sport club - Volleyball Club Rokycany. The first part of the thesis is dedicated to basic characteristics of sport clubs that are legally considered as unincorporated associations. Further, the thesis describes their economy, and their accounting and tax specifications. The second part of the thesis treats the Volleyball Club Rokycany, particularly its economy and evaluation of a chosen investment - a multifunctional sports ground construction. Finally, possibilities for the investment financing and other suggestions for general amelioration of the club?s situation are presented.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFÚ) / Bachelor´s works (DFA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Pillmannova_Tereza.pdfPlný text práce739,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pillmannova.pdfPosudek vedoucího práce619,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pillmannova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce706,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pilmanova.PDFPrůběh obhajoby práce185,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7217

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.