Název: Ekologické daně jako nástroj environmentální politiky státu
Další názvy: The environmental taxes as an instrument of state environmental policy
Autoři: Šalounová, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Hruška, Zdeněk
Oponent: Karlovec, Karel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7221
Klíčová slova: ekologické daně;ekologická daňová reforma;životní prostředí;Evropská unie
Klíčová slova v dalším jazyce: environmental taxes;ecological tax reform;environment;European union
Abstrakt: Předložená práce se zabývá ekologickými daněmi sloužícími jako nástroj environmentální politiky státu. Cílem práce je provést analýzu environmentálního zdanění v České republice a Evropské unii a dále predikci vývoje ekologického zdanění v České republice. V první části práce jsou definovány pojmy ekologického zdanění a obecné pojmy související s Evropskou unií. Následuje charakteristika ekologických daní v České republice a ekologické daňové reformy České republiky. Další část se zabývá environmentálním zdaněním v zemích Evropské unie. Praktickou část práce představuje dotazníkové šetření provedené mezi podnikateli o jejich povědomí o ekologických daních v České republice. V poslední části je provedena predikce budoucího vývoje environmentálních daní v České republice, které by mohly napomoci ochraně životního prostředí.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is devoted to ecological taxes that comprise an instrument of an environmental politics of states. Aim of this thesis is to analyse an environmental taxation in the Czech Republic and in the European Union and to predict the evolution of an environmental taxation in the Czech Republic. First part of the thesis defines terms of ecological taxation and general terms related to the European Union. After this there is a characteristic of ecological taxes in the Czech Republic and ecological tax reforms in the Czech Republic. Next part deals with the environmental taxation of the European Union members. The practical part of the thesis introduces questionnaire survey held among businessmen related to their knowledge of ecological taxes in the Czech Republic. Last part of the thesis makes prediction of the future development of the environmental taxes in the Czech Republic that could help in the environmental protection.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Aneta_Salounova.pdfPlný text práce2,82 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
salounova.pdfPosudek vedoucího práce634,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
salounova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce651,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
salounova.PDFPrůběh obhajoby práce157,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7221

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.