Název: Zdanění fyzických a právnických osob v České republice a v Německu
Další názvy: The Taxation of Individual and Corporate Incomes in the Czech Republic and Germany
Autoři: Šugarová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Hruška, Zdeněk
Oponent: Burešová, Veronika
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7223
Klíčová slova: komparace;daň z příjmu fyzických osob;daň z příjmu právnických osob;Česká republika;Německo
Klíčová slova v dalším jazyce: comparison;individual income tax;corporate tax;Czech republic;Germany
Abstrakt: Bakalářská práce na téma Zdanění fyzických a právnických osob v České republice a ve Spolkové republice Německo je zaměřena na komparaci daní z příjmů v obou státech. Dále je pracováno s doplňkovými daněmi, které přímo souvisí se zmíněnými daněmi z příjmu. V práci je provedena deskripce základních daňových náležitostí důchodových daní, které jsou následované praktickou aplikací získaných poznatků na několika příkladech, dokládajících daňové zatížení jednotlivých daňových subjektů. V závěrečné části jsou charakterizovány nejpodstatnější rozdíly v oblasti zdanění příjmů fyzických a právnických osob v České republice a Spolkové republice Německo. Dále jsou formulovány doporučení pro český daňový systém z hlediska důchodových daní.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor thesis is based on theme the Taxation of Individual and Corporate Incomes in the Czech Republic and Germany. It is focused on comparison of taxes in both states and it is also about additional taxes, which is nearly related with mentioned income taxes. In the thesis is realized description of the basic tax requirements, followed with practical application obtained knowledge on several examples, which described basic tax burden on individual subjects. In the conclusion are characterized the most significant differences in the domain of individual income tax and corporate tax in the Czech Republic and Germany. Further is formulated recommendation for Czech system of taxes in terms of income taxes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFÚ) / Bachelor´s works (DFA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
K.Sugarova.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sugarova.pdfPosudek vedoucího práce599,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sugarova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce601,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sugarova.PDFPrůběh obhajoby práce165,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7223

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.