Title: Zdanění fyzických a právnických osob v České republice a v Německu
Other Titles: The Taxation of Individual and Corporate Incomes in the Czech Republic and Germany
Authors: Šugarová, Kateřina
Advisor: Hruška, Zdeněk
Referee: Burešová, Veronika
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7223
Keywords: komparace;daň z příjmu fyzických osob;daň z příjmu právnických osob;Česká republika;Německo
Keywords in different language: comparison;individual income tax;corporate tax;Czech republic;Germany
Abstract: Bakalářská práce na téma Zdanění fyzických a právnických osob v České republice a ve Spolkové republice Německo je zaměřena na komparaci daní z příjmů v obou státech. Dále je pracováno s doplňkovými daněmi, které přímo souvisí se zmíněnými daněmi z příjmu. V práci je provedena deskripce základních daňových náležitostí důchodových daní, které jsou následované praktickou aplikací získaných poznatků na několika příkladech, dokládajících daňové zatížení jednotlivých daňových subjektů. V závěrečné části jsou charakterizovány nejpodstatnější rozdíly v oblasti zdanění příjmů fyzických a právnických osob v České republice a Spolkové republice Německo. Dále jsou formulovány doporučení pro český daňový systém z hlediska důchodových daní.
Abstract in different language: The Bachelor thesis is based on theme the Taxation of Individual and Corporate Incomes in the Czech Republic and Germany. It is focused on comparison of taxes in both states and it is also about additional taxes, which is nearly related with mentioned income taxes. In the thesis is realized description of the basic tax requirements, followed with practical application obtained knowledge on several examples, which described basic tax burden on individual subjects. In the conclusion are characterized the most significant differences in the domain of individual income tax and corporate tax in the Czech Republic and Germany. Further is formulated recommendation for Czech system of taxes in terms of income taxes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K.Sugarova.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
sugarova.pdfPosudek vedoucího práce599,64 kBAdobe PDFView/Open
sugarova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce601,62 kBAdobe PDFView/Open
sugarova.PDFPrůběh obhajoby práce165,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7223

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.