Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSingerová, Jitka
dc.contributor.authorTřeček, Martin
dc.contributor.refereeČerná, Marie
dc.date.accepted2013-06-11
dc.date.accessioned2014-02-06T12:28:00Z-
dc.date.available2012-10-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:28:00Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-03
dc.identifier53238
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7225
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá finančním hospodařením města Vejprty. Cílem práce je pomocí analýzy příjmů a výdajů města odhalit silné a slabé stránky hospodaření a na základě zjištěných skutečností navrhnout případné návrhy na zlepšení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V části teoretické je definována územní samospráva a obec jako základní článek územní samosprávy. Dále je definován rozpočet obce a jeho příjmová a výdajová stránka. Praktická část začíná stručným přiblížením analyzovaného města. Následuje samotná analýza hospodaření v letech 2009 až 2012. Analýza se zaměřuje na příjmy, výdaje a financování rozdělené na třídy dle rozpočtové skladby. Analyzována je i zadluženost města. Nakonec je nastíněn schválený rozpočet na rok 2013 a poukázáno na změny. V závěru jsou navržena některá doporučení na zlepšení.cs
dc.format68 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectměstocs
dc.subjectfinanční hospodařenícs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjectpříjmycs
dc.subjectvýdajecs
dc.titleFinanční hospodaření města Vejprtycs
dc.title.alternativeFinancial management of the town Vejprtyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra financí a účetnictvícs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis is focused on the financial management of Vejprty town. The main purpose is to find out the strongest and weakest sides of the town financial management by using its income and cost analysis. Furthermore on the base of these detected information to suggest possible proposals for prospect on the financial side. Thesis is divided into theoretical and practical parts. Firstly, the theoretical part describes local government and the town as the basic element of a local government. The goal of the second part is to define the town budget and its incomes and costs. This part begins by introducing the analysed town followed by particular analysis between the years 2009 and 2012. The analysis is focused on the income, costs and financing which is divided according to budget structure. The town indebtedness is also included in this part. Eventually, there is an approved budget for the year 2013 accompanied by changes. Proposal for changes are summarized in the conclusion.en
dc.subject.translatedtownen
dc.subject.translatedfinancial managementen
dc.subject.translatedbudgeten
dc.subject.translatedincomeen
dc.subject.translatedcostsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Trecek - portal.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
trecek.pdfPosudek vedoucího práce593,68 kBAdobe PDFView/Open
trecek.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce710,78 kBAdobe PDFView/Open
trecek.PDFPrůběh obhajoby práce189,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7225

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.