Title: Vývoj daňového systému ČR, sociální a ekonomické důsledky daňového systému
Other Titles: Development of the Czech tax system, social and economic consequences of tax system
Authors: Černíková, Irena
Advisor: Singerová, Jitka
Referee: Farkaš, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7227
Keywords: daňový systém ČR;daň;daň z příjmu fyzických osob;sazba daně;sociální a ekonomické důsledky
Keywords in different language: tax system of CR;tax;tax on personal income;tax rate;social and economic consequences
Abstract: Tato práce je zaměřena na vývoj daňového systému ČR, sociální a ekonomické důsledky daňového systému. Prace se zabývá historií a vznikem daní, daňovou soustavou ČR a jejím vývoje od roku 1993 do současnosti. Dále je zde uveden vývoj a zhodnocení daňového systému jsou zde uvedeny nejdůležitější změny. V praktické části je proveden přehled nejdůležitějších změn u daně z příjmů fyzických osob v letech 1993 - 2013 a změny jsou aplikovány na praktických příkladech. Na závěr je provedeno zhodnocení.
Abstract in different language: This work is focused on the development of the Czech Republic and on social and economic consequences of the tax system. The work deals with the history and creation, tax system in the Czech Republic and its evolution from 1993 to the present. It also shows the development and evolution on the tax system are list a the most important changes. In the practical part of the review of the most important changes in the tax on personal income in the years 1993 - 2013 and the changes are apllied to practical examples. Finally, an evalnation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace 13.pdfPlný text práce915,49 kBAdobe PDFView/Open
Cernikova v.pdfPosudek vedoucího práce539,2 kBAdobe PDFView/Open
Cernikova o.pdfPosudek oponenta práce533,26 kBAdobe PDFView/Open
Cernikova ob.pdfPrůběh obhajoby práce271,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7227

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.