Název: Vývoj daňového systému ČR, sociální a ekonomické důsledky daňového systému
Další názvy: Development of the Czech tax system, social and economic consequences of tax system
Autoři: Černíková, Irena
Vedoucí práce/školitel: Singerová, Jitka
Oponent: Farkaš, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7227
Klíčová slova: daňový systém ČR;daň;daň z příjmu fyzických osob;sazba daně;sociální a ekonomické důsledky
Klíčová slova v dalším jazyce: tax system of CR;tax;tax on personal income;tax rate;social and economic consequences
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na vývoj daňového systému ČR, sociální a ekonomické důsledky daňového systému. Prace se zabývá historií a vznikem daní, daňovou soustavou ČR a jejím vývoje od roku 1993 do současnosti. Dále je zde uveden vývoj a zhodnocení daňového systému jsou zde uvedeny nejdůležitější změny. V praktické části je proveden přehled nejdůležitějších změn u daně z příjmů fyzických osob v letech 1993 - 2013 a změny jsou aplikovány na praktických příkladech. Na závěr je provedeno zhodnocení.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is focused on the development of the Czech Republic and on social and economic consequences of the tax system. The work deals with the history and creation, tax system in the Czech Republic and its evolution from 1993 to the present. It also shows the development and evolution on the tax system are list a the most important changes. In the practical part of the review of the most important changes in the tax on personal income in the years 1993 - 2013 and the changes are apllied to practical examples. Finally, an evalnation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace 13.pdfPlný text práce915,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cernikova v.pdfPosudek vedoucího práce539,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cernikova o.pdfPosudek oponenta práce533,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cernikova ob.pdfPrůběh obhajoby práce271,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7227

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.